Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Lukáš Machlica and Vlasta Radová : On Behaviour of PLDA Models in the Task of Speaker Recognition . Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 352-359, Springer, Heidelberg, 2013.

Další informace


Springerlink

Abstrakt

Nowadays, Factor analysis based techniques become part of state-of-the-art Speaker Recognition (SR) systems. These are the Joint Factor Analysis, its modified version called the concept of i-vectors, and the Probabilistic Linear Discriminant Analysis (PLDA). PLDA, as a generative statistical model, is usually used as the back end of a SR system, e.g. once i-vectors have been extracted, a PLDA model is used in the i-vector space to provide a verification score of two given i-vectors. In order to train the system huge amount of development data are utilized. In this paper the behaviour of the PLDA model is investigated. It is shown how does the amount of development data influence the system's performance. PLDA has several parameters to be tuned, i.e. dimensions of latent variables/subspaces, which represent the speaker and the channel variabilities. These will be examined too.

Abstrakt v češtině

Metody založené na faktorové analýze jsou dnes state-of-the-art technikami v úloze rozpoznávání řečníka. Jedná se o sdruženou faktorovou analýzou (JFA), koncept i-vektorů a pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzu (PLDA). PLDA je v systémech rozpoznávání řečníka často užívané jako poslední modul, který slouží pro účely verifikace dvou i-vektorů. K natrénování neznámých parametrů systému je zapotřebí velkého počtu vývojových dat. Článek studuje chování PLDA modelů v závislosti na počtu vývojových dat, je také studována závislost dimenzí PLDA podprostorů na úspěšnosti rozpoznávání.

Detail publikace

Název: On Behaviour of PLDA Models in the Task of Speaker Recognition
Autor: Lukáš Machlica ; Vlasta Radová
Název - česky: O chování PLDA modelů v úloze rozpoznávání řečníka
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.9.2013
Rok vydání: 2013
Typ publikace: Stať ve sborníku
Svazek: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Číslo vydání: 8082
Strana: 352 - 359
DOI: 10.1007/978-3-642-40585-3_45
ISBN: 978-3-319-01930-7
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Heidelberg
Datum: 1.9.2013 - 5.9.2013
/ 2015-09-18 13:38:58 /

Klíčová slova

PLDA, i-vectors, robustness, speaker recognition

Klíčová slova v češtině

PLDA, i-vektory, robustnos, rozpoznávání řečníka

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LukasMachlica_2013_OnBehaviourofPLDA,
 author = {Luk\'{a}\v{s} Machlica and Vlasta Radov\'{a}},
 title = {On Behaviour of PLDA Models in the Task of Speaker Recognition},
 year = {2013},
 publisher = {Springer},
 address = {Heidelberg},
 volume = {8082},
 pages = {352-359},
 series = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 ISBN = {978-3-319-01930-7},
 ISSN = {0302-9743},
 doi = {10.1007/978-3-642-40585-3_45},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LukasMachlica_2013_OnBehaviourofPLDA},
}