Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

M. Bulín : Detekce sémantických entit . Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3, 2014.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


View on DSpace

Abstrakt

Předkládaná bakalářská práce je věnována automatickému porozumění mluvené řeči na lokální úrovni. Cílem práce je navrhnout bezkontextové gramatiky, které umožňují detekci vybraných sémantických entit z~mřížky nejlepších (N-best) hypotéz automatického rozpoznávače řeči. Na vstupu detekce byly postupně použity kromě ASR mřížek také nejlepší (1-best) hypotézy rozpoznávače a ruční přepisy promluv, což umožnilo paralelně testovat metodu detekce založenou na regulárních výrazech. Testovací data poskytla komunikace mezi operátory řízení letového provozu a piloty. Použité skripty byly vypracovány v~programovacím jazyku Python a linuxovém prostředí Bash Shell. Výstup detekce sémantických entit nabízí základ pro globální strojové porozumění vstupní informaci. Výsledky této práce potvrzují možnost použití metody založené na gramatikách i v~dalších úlohách.

Detail publikace

Název: Detekce sémantických entit
Autor: M. Bulín
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 19.6.2014
Rok vydání: 2014
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Název knihy: Bakalářská práce
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Místo vydání: Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3
/ 2020-05-15 15:02:43 /

Klíčová slova

automatické porozumění mluvené řeči, sémantické entity, bezkontextové gramatiky, konečné automaty

BibTeX

@MISC{MBulin_2014_Detekce,
 author = {M. Bul\'{i}n},
 title = {Detekce s\'{e}mantick\'{y}ch entit},
 year = {2014},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 address = {Univerzitn\'{i} 2732/8, 301 00 Plze\v{n} 3},
 booktitle = {Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MBulin_2014_Detekce},
}