Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Marek Hruz and Jakub Kanis and Zdeněk Krňoul : Hands 2019 - Challenge . 2019.

Abstrakt

We present new software for hand pose estimation from a depth image. The software won the HANDS19 Challenge in Task 2. HANDS19 Challenge is a public competition designed for the evaluation of the task of 3D hand pose estimation in both depth and colour modalities in the presence and absence of objects. Task 2 was focused on Depth-Based 3D Hand Pose Estimation while Interacting with Objects. This task builds on F-PHAB dataset. Objects appear being manipulated by a subject in an egocentric viewpoint. The main goals of the challenge are to assess the performance of state of the art approaches in terms of interpolation-extrapolation capabilities of hand variations in their main four axes (shapes, articulations, viewpoints, objects), and the use of synthetic data to fill the gaps of current datasets on these axes. The challenge consists of a standardized dataset, an evaluation protocol for three different tasks and a public competition. Participating methods were analyzed and ranked according to their performance on the mentioned axes. Winners and prizes were announced and awarded during the International Conference on Computer Vision (ICCV) 2019 workshop and results will be disseminated in a subsequent challenge publication.

Abstrakt v češtině

Představujeme nový software pro odhad pózy ruky z hloubkového obrazu. Software vyhrál soutěž HANDS19 Challenge Task 2. HANDS19 Challenge je veřejná soutěž určená k vyhodnocení odhadu 3D pózy ruky z obrazu v hloubkových i barevných modalitách v přítomnosti a nepřítomnosti úchopu objektů. Task 2 byl zaměřen na odhad 3D pózy ruky z hloubkového obrazu, kdy ruka uchopuje objekt. Tato úloha vychází z datového souboru F-PHAB. Objektem je manipulováno osobou v egocentrickém pohledu. Hlavním cílem této soutěže bylo posoudit výkonnost nejmodernějších přístupů z hlediska interpolačních i extrapolačních schopností estimace pózy ruky ve čtyřech rovinách (tvar, artikulace, pohled a objekt) a použití syntetických dat. Pro soutěž byl poskytnut standardizovaný soubor dat a hodnotící protokol. Zúčasněné metody byly analyzovány a seřazeny podle jejich výkonu v uvedených rovinách. Výherci a ceny byli vyhlášeni a oceněni na workshopu pořádaného při mezinárodní konferenci "International Conference on Computer Vision (ICCV) 2019" a výsledky budou zveřejněny v následné publikaci.

Detail publikace

Název: Hands 2019 - Challenge
Autor: Marek Hruz ; Jakub Kanis ; Zdeněk Krňoul
Název - česky: Hands 2019 - Challenge
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2019
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
/ 2020-04-15 12:33:39 /

Klíčová slova

hand pose estimation, depth image

Klíčová slova v češtině

estimace pózy ruky, hloubkový obraz

BibTeX

@MISC{MarekHruz_2019_Hands2019-Challenge,
 author = {Marek Hruz and Jakub Kanis and Zden\v{e}k Kr\v{n}oul},
 title = {Hands 2019 - Challenge},
 year = {2019},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MarekHruz_2019_Hands2019-Challenge},
}

Další informace

Winner  of the HANDS19 Challenge in Task 2