Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Marie Kunešová and Zbyněk Zajíc and Vlasta Radová : Experiments with Segmentation in an Online Speaker Diarization System . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 20th International Conference TSD 2017, Lecture Notes in Computer Science, vol. 10415, p. 429-437, Springer, 2017.

Abstrakt

In offline speaker diarization systems, particularly those aimed at telephone speech, the accuracy of the initial segmentation of a conversation is often a secondary concern. Imprecise segment boundaries are typically corrected during resegmentation, which is performed as the final step of the diarization process. However, such resegmentation is generally not possible in online systems, where past decisions are usually unchangeable. In such situations, correct segmentation becomes critical. In this paper, we evaluate several different segmentation approaches in the context of online diarization by comparing the overall performance of an i-vector-based diarization system set to operate in a sequential manner.

Abstrakt v češtině

V offline systémech pro diarizaci řečníků, zejména těch, které jsou určené pro telefonní hovory, je přesnost prvotní segmentace často pouze vedlejším zájmem. Nepřesné hranice segmentů jsou typicky opraveny během resegmentace, která se provádí jako finální krok celého procesu. Resegmentaci ovšem obecně není možné využít v online systémech, v nichž minulá rozhodnutí jsou obvykle neměnná. V takovýchto situacích se správná segmentace stává kritickou. V tomto článku vyhodnocujeme několik různých segmentačních přístupů v kontextu online diarizace a to porovnáním celkové úspěšnosti diarizačního systému, který je založen na i-vektorech a data zpracovává sekvenčně.

Detail publikace

Název: Experiments with Segmentation in an Online Speaker Diarization System
Autor: Marie Kunešová ; Zbyněk Zajíc ; Vlasta Radová
Název - česky: Experimenty se segmentací v online systému pro diarizaci řečníků
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 30.8.2017
Rok vydání: 2017
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 20th International Conference TSD 2017
Svazek: Lecture Notes in Computer Science
Číslo vydání: 10415
Strana: 429 - 437
DOI: 10.1007/978-3-319-64206-2_48
ISBN: 978-3-319-64205-5
Nakladatel: Springer
/ 2017-09-21 13:58:46 /

Klíčová slova

Speaker diarization, Speaker change detection, i-vectors, Convolutional neural network

Klíčová slova v češtině

diarizace řečníka, detekce změny řečníka, i-vektory, konvoluční neuronová síť

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MarieKunesova_2017_Experimentswith,
 author = {Marie Kune\v{s}ov\'{a} and Zbyn\v{e}k Zaj\'{i}c and Vlasta Radov\'{a}},
 title = {Experiments with Segmentation in an Online Speaker Diarization System},
 year = {2017},
 publisher = {Springer},
 journal = {Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 20th International Conference TSD 2017},
 volume = {10415},
 pages = {429-437},
 series = {Lecture Notes in Computer Science},
 ISBN = {978-3-319-64205-5},
 doi = {10.1007/978-3-319-64206-2_48},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MarieKunesova_2017_Experimentswith},
}