Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Marie Kunešová and Marek Hrúz and Zbyněk Zajíc and Vlasta Radová : Detection of Overlapping Speech for the Purposes of Speaker Diarization . Speech and Computer (SPECOM 2019), p. 247-257, Springer, Cham, 2019.

PDF ke stažení

PDF

Detail publikace

Název: Detection of Overlapping Speech for the Purposes of Speaker Diarization
Autor: Marie Kunešová ; Marek Hrúz ; Zbyněk Zajíc ; Vlasta Radová
Název - česky: Detekce překryvu řečníků v úloze diarizace řečníka
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2019
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Speech and Computer (SPECOM 2019)
Strana: 247 - 257
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-26061-3_26
ISBN: 978-3-030-26060-6
Nakladatel: Springer, Cham
/ 2019-11-15 14:34:10 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MarieKunesova_2019_Detectionof,
 author = {Marie Kune\v{s}ov\'{a} and Marek Hr\'{u}z and Zbyn\v{e}k Zaj\'{i}c and Vlasta Radov\'{a}},
 title = {Detection of Overlapping Speech for the Purposes of Speaker Diarization },
 year = {2019},
 publisher = {Springer, Cham},
 journal = {Speech and Computer (SPECOM 2019)},
 pages = {247-257},
 ISBN = {978-3-030-26060-6},
 doi = {https://doi.org/10.1007/978-3-030-26061-3_26},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MarieKunesova_2019_Detectionof},
}