Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Marie Kunešová and Markéta Řezáčková : Detection of Prosodic Boundaries in Speech Using Wav2Vec 2.0 . Text, Speech, and Dialogue. TSD 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol. 13502, p. 377-388, Springer, 2022.

Detail publikace

Název: Detection of Prosodic Boundaries in Speech Using Wav2Vec 2.0
Autor: Marie Kunešová ; Markéta Řezáčková
Název - česky: Detekce prozodických předělů v řeči pomocí wav2vec 2.0
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2022
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Text, Speech, and Dialogue. TSD 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol. 13502
Strana: 377 - 388
DOI: 10.1007/978-3-031-16270-1_31
Nakladatel: Springer
/ 2022-10-31 09:58:39 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MarieKunesova_2022_DetectionofProsodic,
 author = {Marie Kune\v{s}ov\'{a} and Mark\'{e}ta \v{R}ez\'{a}\v{c}kov\'{a}},
 title = {Detection of Prosodic Boundaries in Speech Using Wav2Vec 2.0},
 year = {2022},
 publisher = {Springer},
 pages = {377-388},
 booktitle = {Text, Speech, and Dialogue. TSD 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol. 13502},
 doi = {10.1007/978-3-031-16270-1_31},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MarieKunesova_2022_DetectionofProsodic},
}