Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Martin Grůber and Milan Legát : Development of Expressive Speech Synthesis for Czech Limited Domain Dialogue System . Speech Processing, vol. 2009, p. 100-106, Institute of Photonics and Electronics AS CR, Prague, Czech Republic, 2009.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The paper describes several stages of the development of Czech expressive speech synthesis for limited domain dialogue system. The first phase includes the creation of a corpus containing natural human-machine dialogues, gathered using a WoZ technique. The recording setup and the process itself are described in the first part of the paper. In the second phase, an expressive corpus for speech synthesis is created. The theoretical background of the expressive TTS corpus design, the technical measures taken to ensure the corpus appropriateness and the corpus recording process are presented. All this research is being done within COMPANIONS project scenario, where one of the aims is to develop a Czech dialogue system allowing elderly people to reminiscence about their photographs.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje několik fází vývoje české expresivní syntézy řeči pro dialogový systém s omezenou oblastí. První fáze zahrnuje vytvoření korpusu, který obsahuje přirozené dialogy mezi člověkem a počítačem, metodou Wizard of Oz. Proces nahrávání je popsaný v první části této práce. V další fázi bylo nutné vytvořit expresivní korpus pro potřeby syntézy řeči metodou unit selection. V práci je popsán teoretický návrh a vastní nahrávání takového korpusu. Celý tento výzkum je prováděn v rámci projektu COMPANIONS, jehož cílem je vyvinout český dialogový systém umožňující seniorům komunikovat s počítačem lidskou řečí a povídat si s ním o svých fotografiích.

Detail publikace

Název: Development of Expressive Speech Synthesis for Czech Limited Domain Dialogue System
Autor: Martin Grůber ; Milan Legát
Název - česky: Vývoj expresivní syntézy řeči pro český dialogový systém v omezené oblasti
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.12.2009
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Speech Processing
Číslo vydání: 2009
Strana: 100 - 106
ISBN: 978-80-86269-18-4
Nakladatel: Institute of Photonics and Electronics AS CR
Místo vydání: Prague, Czech Republic
Datum: 29.9.2009 - 1.10.2009
/ 2011-06-07 12:37:28 /

Klíčová slova

data collection, corpus recording, expressive speech synthesis, dialogue system

Klíčová slova v češtině

nahrávání dat, nahrávání korpusu, expresivní syntéza řeči, dialogový systém

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MartinGruber_2009_Developmentof,
 author = {Martin Gr\r{u}ber and Milan Leg\'{a}t},
 title = {Development of Expressive Speech Synthesis for Czech Limited Domain Dialogue System},
 year = {2009},
 publisher = {Institute of Photonics and Electronics AS CR},
 journal = {Speech Processing},
 address = {Prague, Czech Republic},
 volume = {2009},
 pages = {100-106},
 ISBN = {978-80-86269-18-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MartinGruber_2009_Developmentof},
}