Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Matoušek, J. and Romportl, J. and Tihelka, D. and Tychtl, Z. : Recent Improvements on ARTIC: Czech text-to-speech system . INTERSPEECH 2004 - ICSLP, proceedings of the 8th International Conference on Spoken Language Processing, p. 1933-1936, Jeju Island, Korea, 2004.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper presents recent improvements on ARTIC - the modern Czech corpus-based text-to-speech system. As a statistical approach (using hidden Markov models) was applied to create an acoustic unit inventory, several improvements concerning acoustic unit modelling, clustering and segmentation have been accomplished to increase the intelligibility of the resulting speech. Two approaches to the generation of prosodic features were also proposed and implemented to increase the naturalness of synthetic speech. To produce as smooth synthetic speech as possible, a multiple unit instance scheme with on-line unit candidate selection was proposed as well. Our work on an alternative harmonic/noise-based speech production method is also mentioned. In addition, an important step towards multilinguality was achieved as German and Slovak language modules were implemented besides two Czech voices within the framework of ARTIC TTS system.

Abstrakt v češtině

Článek prezentuje nejnovější vylepšení systému ARTIC, moderního českého korpusově orientovaného TTS systému. Protože jsme použili statistický přístup (skryté Markovovy modely) k vytvoření inventáře akustických jednotek, vylepšení se týkala všech jeho komponent. Vylepšeným modelováním, shlukováním, a segmentací akustických jednotek jsme dosáhli zvýšené srozumitelnosti výsledné řeči. Navrhli jsme rovněž 2 přístupy ke generování prozodických charakteristik a získali tak vyšší přirozenost syntetické řeči. Abychom zvýšili i plynulost vytvářené řeči, navrhli jsme rovněž schéma využívající více realizací každé řečové jednotky s výběrem nejvhodnějšího kandidáta on-line. Zmíníme také alternativní metodu vytváření řeči využívající harmonický model a model šumu. Implementací německého a slovenského jazykového modulu (vedle 2 českých hlasů) jsme navíc vytvořili důležitý krok směrem k vícejazyčnosti našeho TTS systému ARTIC.

Detail publikace

Název: Recent Improvements on ARTIC: Czech text-to-speech system
Autor: Matoušek, J. ; Romportl, J. ; Tihelka, D. ; Tychtl, Z.
Název - česky: Nejnovější vylepšení českého TTS systému ARTIC
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 4.10.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: INTERSPEECH 2004 - ICSLP, proceedings of the 8th International Conference on Spoken Language Processing
Strana: 1933 - 1936
ISSN: 1225-441X
Místo vydání: Jeju Island, Korea
Datum: 4.10.2004 - 8.10.2004
/ 2008-05-20 11:38:39 /

Klíčová slova

text-to-speech, automatic acoustic unit inventory creation, glottal stop modelling, speech unit clustering, automatic speech segmentation, rule-based, data-driven prosody generation, unit selection, harmonic/noise-based speech production

Klíčová slova v češtině

syntéza řeči z textu, automatické vytváření inventáře akustických jednotek, modelování rázu, shlukování řečových jednotek, automatická segmentace řeči, pravidlově založené, datově řízené generování prozodie, výběr jednotek, harmonický model, model šumu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MatousekJ_2004_RecentImprovements_1,
 author = {Matou\v{s}ek, J. and Romportl, J. and Tihelka, D. and Tychtl, Z.},
 title = {Recent Improvements on ARTIC: Czech text-to-speech system},
 year = {2004},
 address = {Jeju Island, Korea},
 pages = {1933-1936},
 booktitle = {INTERSPEECH 2004 - ICSLP, proceedings of the 8th International Conference on Spoken Language Processing},
 ISSN = {1225-441X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2004_RecentImprovements_1},
}