Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Matoušek, J. and Tihelka, D. : Slovak text-to-speech synthesis in ARTIC system . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 7th International Conference TSD 2004, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3206, p. 155-162, Springer, Berlin, Heidelberg, 2004.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper presents a brand-new Slovak text-to-speech system. It was developed within the framework of ARTIC system (primarily designed to synthesize Czech speech) with respect to the knowledge of Slovak language. Thus, statistical approach (using hidden Markov models) was employed to build an acoustic unit inventory of Slovak language in a fully automatic way. Both phonetic transcription and prosodic rules were proposed to convert an input text to its phonetic form and to estimate its suprasegmental features. As a result, a fully working text-to speech system that converts an arbitrary Slovak text to the corresponding output speech was designed. The informal listening tests show the system is capable of producing speech of a high quality (with high level of intelligibility and good naturalness).

Abstrakt v češtině

V tomto článku je představen zbrusu nový systém slovenské syntézy řeči z textu. Byl vyvinut v rámci systému ARTIC, původně navrženého k syntéze české řeči, s vyžitím znalostí slovenského jazyka. K plně automatickému vytvoření inventáře akustických jednotek slovenského jazyka byl použit statistický přístup, využívající skryté Markovovy modely. Pro převedení vstupního textu do fonetické podoby a k odhadu suprasegmentálních charakteristik jsme navrhli fonetická a prozodická transkripční pravidla. Výsledkem je plně funkční TTS systém převádějící libovolný slovenský text na odpovídající řeč. Neformální poslechové testy ukazují, že systém umí vytvářet vysoce kvalitní řeč.

Detail publikace

Název: Slovak text-to-speech synthesis in ARTIC system
Autor: Matoušek, J. ; Tihelka, D.
Název - česky: Slovenská syntéza řeči z textu v systému ARTIC
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 7th International Conference TSD 2004
Svazek: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Číslo vydání: 3206
Strana: 155 - 162
ISBN: 3-540-23049-1
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin, Heidelberg
Datum: 8.9.2004 - 11.9.2004
/ 2008-05-20 14:58:16 /

Klíčová slova

text-to-speech, speech synthesis, acoustic unit inventory, HMM-based segmentation of speech, Slovak language, multilingual TTS system, ARTIC

Klíčová slova v češtině

syntéza řeči z textu, syntéza řeči, inventář akustických jednotek, segmentace řeči s využitím HMM, slovenský jazyk, vícejazyčný TTS systém, ARTIC

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MatousekJ_2004_Slovaktext-to-speech,
 author = {Matou\v{s}ek, J. and Tihelka, D.},
 title = {Slovak text-to-speech synthesis in ARTIC system},
 year = {2004},
 publisher = {Springer},
 address = {Berlin, Heidelberg},
 volume = {3206},
 pages = {155-162},
 booktitle = {Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 7th International Conference TSD 2004},
 series = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 ISBN = {3-540-23049-1},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2004_Slovaktext-to-speech},
}