Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Matoušek, J. and Kala, J. : On modelling glottal stop in Czech text-to-speech synthesis . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 8th International Conference TSD 2005, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3658, p. 257-264, Springer , Berlin, Heidelberg, 2005.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper deals with the modelling of glottal stop for the purposes of Czech text-to-speech synthesis. Phonetic features of glottal stop are discussed here and a phonetic transcription rule for inserting glottal stop into the sequences of Czech phones is proposed. Two approaches to glottal stop modelling are introduced in the paper. The first one uses glottal stop as a stand-alone phone. The second one models glottal stop as an allophone of a vowel. Both approaches are evaluated from the point of view of both the automatic segmentation of speech and the quality of the resulting synthetic speech. Better results are obtained when glottal stop is modelled as a stand-alone phone.

Abstrakt v češtině

Článek pojednává o modelování rázu pro potřeby syntézy české řeči z textu. Popisuje též fonetické vlastnosti rázu a navrhuje pravidlo pro fonetickou transkripci rázu. V článku jsou představeny dva přístupy k modelování rázu. První pracuje s rázem jako se samostatnou fonetickou jednotkou. Druhý přístup modeluje ráz jako alofón samohlásky. Oba přístupy jsou vyhodnoceny z pohledu automatické segmentace řeči a zejména z hlediska kvality výsledné syntetické řeči. Lepších výsledků bylo dosaženo při modelování rázu jako samostatné fonetické jednotky.

Detail publikace

Název: On modelling glottal stop in Czech text-to-speech synthesis
Autor: Matoušek, J. ; Kala, J.
Název - česky: Modelování rázu v syntéze české řeči z textu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 12.9.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 8th International Conference TSD 2005
Svazek: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Číslo vydání: 3658
Strana: 257 - 264
ISBN: 3-540-28789-2
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin, Heidelberg
Datum: 12.9.2005 - 15.9.2005
/ 2008-05-20 10:25:19 /

Klíčová slova

speech synthesis, text-to-speech, glottal stop, Czech

Klíčová slova v češtině

syntéza řeči, syntéza řeči z textu, ráz, čeština

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MatousekJ_2005_Onmodellingglottal_1,
 author = {Matou\v{s}ek, J. and Kala, J.},
 title = {On modelling glottal stop in Czech text-to-speech synthesis},
 year = {2005},
 publisher = {Springer },
 address = {Berlin, Heidelberg},
 volume = {3658},
 pages = {257-264},
 booktitle = {Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 8th International Conference TSD 2005},
 series = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 ISBN = {3-540-28789-2},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2005_Onmodellingglottal_1},
}