Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Matoušek, J. and Tihelka, D. and Romportl, J. : Current state of Czech text-to-speech system ARTIC . Text, Speech and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4188, p. 439-446, Springer, Berlin, Heidelberg, 2006.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper gives a survey of the current state of ARTIC -- the modern Czech concatenative corpus-based text-to-speech system. All stages of the system design are described in the paper, including the acoustic unit inventory building process, text processing and speech production issues. Two versions of the system are presented: the single unit instance system with the moderate output speech quality, suitable for low-resource devices, and the multiple unit instance system with a dynamic unit instance selection scheme, yielding the output speech of a high quality. Both versions make use of the automatically designed acoustic unit inventories. In order to assure the desired prosodic characteristics of the output speech, system-version-specific prosody generation issues are discussed here too. Although the system was primarily designed for synthesis of Czech speech, ARTIC can now speak three languages: Czech (both female and male voices are available), Slovak and German.

Abstrakt v češtině

Článek podává přehled současného stavu systému ARTIC -- moderního českého konkatenačního korpusově orientovaného systému syntézy řeči z textu. Popisuje všechny fáze návrhu systému, včetně procesu vytváření inventáře akustických jednotek, zpracování textu a produkce řeči. Prezentuje dvě verze systému: systém s jednou instancí, který produkuje výstupní řeč průměrné kvality, vhodné pro nenáročná zařízení, a systém s více instancemi a dynamickým výběrem instancí, který poskytuje výstupní řeč vysoké kvality. Obě verze využívají automaticky vytvořené inventáře akustických jednotek. V závislosti na verzi systému jsou také diskutovány prozodické charakteristiky vytvářené řeči. Ačkoliv byl systém původně vytvářen pro syntézu české řeči, v současné době ARTIC umí mluvit třemi jazyky: česky (k dispozici je ženský a mužský hlas), slovensky a německy.

Detail publikace

Název: Current state of Czech text-to-speech system ARTIC
Autor: Matoušek, J. ; Tihelka, D. ; Romportl, J.
Název - česky: Současný stav českého systému syntézy řeči z textu ARTIC
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Text, Speech and Dialogue
Svazek: Lecture Notes in Computer Science
Číslo vydání: 4188
Strana: 439 - 446
ISBN: 3-540-39090-1
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin, Heidelberg
Datum: 11.9.2006 - 15.9.2006
/ 2011-06-07 12:35:04 /

Klíčová slova

speech synthesis, text-to-speech, phone, acoustic unit inventory, single unit instance, multiple unit instance, unit selection, text processing, prosody

Klíčová slova v češtině

syntéza řeči, syntéza řeči z textu, fón, inventář akustických jednotek, systém s jednou instancí, systém s více instancemi, výběr jednotek, zpracování textu, prozodie

BibTeX

@INCOLLECTION{MatousekJ_2006_Currentstateof,
 author = {Matou\v{s}ek, J. and Tihelka, D. and Romportl, J.},
 title = {Current state of Czech text-to-speech system ARTIC},
 year = {2006},
 publisher = {Springer},
 address = {Berlin, Heidelberg},
 volume = {4188},
 pages = {439-446},
 booktitle = {Text, Speech and Dialogue},
 series = {Lecture Notes in Computer Science},
 ISBN = {3-540-39090-1},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2006_Currentstateof},
}