Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Matoušek, J. and Romportl, J. : On building phonetically and prosodically rich speech corpus for text-to-speech synthesis . Proceedings of the second IASTED international conference on Computational intelligence, p. 442-447, ACTA Press, San Francisco, 2006.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper proposes a way of preparing and recording a speech corpus for unit selection text-to-speech speech synthesis driven by symbolic prosody. The research is focused on a phonetically and prosodically rich sentence selection algorithm. Symbolic description on a deep prosody level is used to enrich the phonetic representation of sentences (by respecting the prosodeme types phones appear in). The resulting algorithm then selects sentences with respect to both phonetic and prosodic criteria. To cover supra-sentential prosody phenomena, paragraphs were selected at random and recorded as well. The new speech corpus can be utilised in unit selection speech synthesis and also for training a data-driven prosodic parser.

Abstrakt v češtině

Článek navrhuje metodu přípravy a pořízení řečového korpusu pro úlohu syntézy řeči z textu s dynamickým výběrem jednotek řízenou pomocí symbolické prozodie. Soustředí se na algoritmus výběru foneticky a prozodicky bohatých vět. Foneticky přepsané věty jsou obohaceny o symbolický popis na hrubé prozodické úrovni s respektováním typu prozodému, ve kterém se fony objevují. Výsledný algoritmus pak vybírá věty s ohledem na fonetická i prozodická kritéria. Abychom též pokryli i supravětné prozodické jevy, náhodně jsme vybrali odstavce a nahráli je. Nový řečový korpus se může využít k syntéze řeči s dynamickým výběrem jednotek a také k trénování datově orientovaného prozodického parseru.

Detail publikace

Název: On building phonetically and prosodically rich speech corpus for text-to-speech synthesis
Autor: Matoušek, J. ; Romportl, J.
Název - česky: Vytváření foneticky a prozodicky bohatých řečových korpusů v úloze syntézy řeči z textu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 20.11.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of the second IASTED international conference on Computational intelligence
Strana: 442 - 447
ISBN: 0-88986-602-3
Nakladatel: ACTA Press
Místo vydání: San Francisco
Datum: 20.11.2006 - 22.11.2006
/ 2010-06-09 14:18:56 /

Klíčová slova

natural language processing, text-to-speech, speech synthesis, sentence selection, speech corpus, prosody

Klíčová slova v češtině

zpracování přirozeného jazyka, syntéza řeči z textu, syntéza řeči, výběr vět, řečový korpus, prozodie

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MatousekJ_2006_Onbuilding,
 author = {Matou\v{s}ek, J. and Romportl, J.},
 title = {On building phonetically and prosodically rich speech corpus for text-to-speech synthesis},
 year = {2006},
 publisher = {ACTA Press},
 address = {San Francisco},
 pages = {442-447},
 booktitle = {Proceedings of the second IASTED international conference on Computational intelligence},
 ISBN = {0-88986-602-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2006_Onbuilding},
}