Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Matoušek, J. and Romportl, J. : Recording and Annotation of Speech Corpus for Czech Unit Selection Speech Synthesis . Text, Speech and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4629, p. 326-333, Springer, Berlin--Heidelberg, Germany, 2007.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The paper gives a brief summarisation of preparation and recording of a phonetically and prosodically rich speech corpus for Czech unit selection text-to-speech synthesis. Special attention is paid to the process of two-phase orthographic annotations of recorded sentences with regard to their coherence.

Abstrakt v češtině

Článek podává stručné shrnutí procesu přípravy a nahrávání foneticky a prozodicky bohatého řečového korpusu pro účely syntézy české řeči z textu metodou výběru jednotek. Zvlášťní pozornost je věnována procesu dvoufázové ortografické anotace nahraných vět s ohledem na jejich koherenci.

Detail publikace

Název: Recording and Annotation of Speech Corpus for Czech Unit Selection Speech Synthesis
Autor: Matoušek, J. ; Romportl, J.
Název - česky: Nahrávání a anotace řečového korpusu pro účely syntézy české řeči metodou výběru jednotek
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 3.7.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Text, Speech and Dialogue
Svazek: Lecture Notes in Computer Science
Číslo vydání: 4629
Strana: 326 - 333
ISBN: 978-3-540-74627-0
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin--Heidelberg, Germany
Datum: 3.7.2007 - 7.7.2007
/ 2019-09-05 15:55:07 /

Klíčová slova

speech corpus, speech synthesis, unit selection, sentence selection, speech recording, annotation

Klíčová slova v češtině

řečový korpus, syntéza řeči, výběr jednotek, výběr vět, nahrávání řeči, anotace

BibTeX

@INCOLLECTION{MatousekJ_2007_Recordingand,
 author = {Matou\v{s}ek, J. and Romportl, J.},
 title = {Recording and Annotation of Speech Corpus for Czech Unit Selection Speech Synthesis},
 year = {2007},
 publisher = {Springer},
 address = {Berlin--Heidelberg, Germany},
 volume = {4629},
 pages = {326-333},
 booktitle = {Text, Speech and Dialogue},
 series = {Lecture Notes in Computer Science},
 ISBN = {978-3-540-74627-0},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2007_Recordingand},
}