Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Matoušek, J. and Tihelka, D. and Romportl, J. : Building of a Speech Corpus Optimised for Unit Selection TTS Synthesis . LREC 2008, proceedings of 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, ELRA, 2008.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The paper deals with the process of designing a phonetically and prosodically rich speech corpus for unit selection speech synthesis. The attention is given mainly to the recording and verification stage of the process. In order to ensure as high quality and consistency of the recordings as possible, a special recording environment consisting of a recording session management and "pluggable" chain of checking modules was designed and utilised. Other stages, namely text collection (including) both phonetically and prosodically balanced sentence selection and a careful annotation on both orthographic and phonetic level are also mentioned.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá procesem návrhu foneticky a prozodicky bohatého řečového korpusu, použitelného v syntéze řeči z textu technikou dynamického výběru jednotek. Pozornost je především věnována fázi nahrávání a kontroly, kdy k zajištění co nejvyšší kvality a konzistence nahrávek byla vyvinuta a použita speciální aplikace, obsahující v sobě manažera nahrávacích sezeni a systém "zásuvného" řetězu modulů pro kontrolu nahrávek. Dále jsou v článku zmíněny fáze sběru textu a výběru jak foneticky tak prosodicky vyvážených vět k nahrávání, a anotace nahrávek na fonetické a ortografické úrovni.

Detail publikace

Název: Building of a Speech Corpus Optimised for Unit Selection TTS Synthesis
Autor: Matoušek, J. ; Tihelka, D. ; Romportl, J.
Název - česky: Vytváření řečového korpusu optimalizovaného pro syntézu řeči z textu technikou dynamického výběru jednotek
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 26.5.2008
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: LREC 2008, proceedings of 6th International Conference on Language Resources and Evaluation
Nakladatel: ELRA
Datum: 26.5.2008 - 1.6.2008
2008-06-19 13:34:38 / 2008-11-12 21:44:47 /

Klíčová slova

text corpus collection, speech corpus recording, recording session management, TTS speech synthesis, phonetic coverage, prosodic coverage

Klíčová slova v češtině

vytváření textového korpusu, nahrávání řečového korpusu, management nahrávacích sezení, syntéza řeči z textu, fonetické pokrytí, prosodické pokrytí

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MatousekJ_2008_BuildingofaSpeech,
 author = {Matou\v{s}ek, J. and Tihelka, D. and Romportl, J.},
 title = {Building of a Speech Corpus Optimised for Unit Selection TTS Synthesis},
 year = {2008},
 publisher = {ELRA},
 booktitle = {LREC 2008, proceedings of 6th International Conference on Language Resources and Evaluation},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2008_BuildingofaSpeech},
}