Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Matoušek, J. : Počítačová syntéza řeči . Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Česká republika, 2008.

Abstrakt

Habilitační práce se zabývá počítačovou syntézou řeči, tj. problematikou umělého vytváření lidské řeči počítačem. Velkou část předkládané publikace tvoří přílohy obsahující autorem již publikované práce, a to zejména kapitola 10 "Syntéza řeči" z knižní monografie "Mluvíme s počítačem česky". Příloha zevrubně popisuje problematiku automatické syntézy řeči. Jsou zde názorně vysvětleny základní principy a přístupy k syntéze řeči, včetně přehledu dnes již historických metod. Nemalá část přílohy je též věnována obecné úloze syntézy řeči z libovolného vstupního textu (TTS). Vedle vlastního modulu vytváření řeči jsou zde vysvětleny i základní principy zpracování vstupního textu a jeho převodu do fonetické podoby. Pozornost je věnována i detailnímu popisu metod odhadu prozodických charakteristik řeči z psaného textu. Součástí příloh je i výběr deseti nejvýznamnějších článků souvisejících s problematikou počítačové syntézy řeči. Text vlastní práce slouží spíše jako integrující prvek předkládané publikace a jako komentář k výzkumným aktivitám autora: velmi stručně popisuje současný stav problematiky počítačové syntézy řeči a hlavně provádí čtenáře výzkumnou činností autora, zaměřené na vytváření korpusově orientovaného systému syntézy řeči.

Abstrakt v češtině

Habilitační práce se zabývá počítačovou syntézou řeči, tj. problematikou umělého vytváření lidské řeči počítačem. Velkou část předkládané publikace tvoří přílohy obsahující autorem již publikované práce, a to zejména kapitola 10 "Syntéza řeči" z knižní monografie "Mluvíme s počítačem česky". Příloha zevrubně popisuje problematiku automatické syntézy řeči. Jsou zde názorně vysvětleny základní principy a přístupy k syntéze řeči, včetně přehledu dnes již historických metod. Nemalá část přílohy je též věnována obecné úloze syntézy řeči z libovolného vstupního textu (TTS). Vedle vlastního modulu vytváření řeči jsou zde vysvětleny i základní principy zpracování vstupního textu a jeho převodu do fonetické podoby. Pozornost je věnována i detailnímu popisu metod odhadu prozodických charakteristik řeči z psaného textu. Součástí příloh je i výběr deseti nejvýznamnějších článků souvisejících s problematikou počítačové syntézy řeči. Text vlastní práce slouží spíše jako integrující prvek předkládané publikace a jako komentář k výzkumným aktivitám autora: velmi stručně popisuje současný stav problematiky počítačové syntézy řeči a hlavně provádí čtenáře výzkumnou činností autora, zaměřené na vytváření korpusově orientovaného systému syntézy řeči.

Detail publikace

Název: Počítačová syntéza řeči
Autor: Matoušek, J.
Název - česky: Počítačová syntéza řeči
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 19.12.2008
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Místo vydání: Plzeň, Česká republika
Univerzita, škola: Západočeská univerzita v Plzni
/ 2009-12-19 18:31:50 /

Klíčová slova

konverze textu na řeč, syntéza řeči, zpracování textu, konkatenační syntéza řeči, korpusově orientovaná syntéza řeči, výběr jednotek, pevný inventář, statistická parametrická syntéza, HMM syntéza, výběr vět, anotace, detekce hlasivkových pulsů, automatická fonetická segmentace

Klíčová slova v češtině

konverze textu na řeč, syntéza řeči, zpracování textu, konkatenační syntéza řeči, korpusově orientovaná syntéza řeči, výběr jednotek, pevný inventář, statistická parametrická syntéza, HMM syntéza, výběr vět, anotace, detekce hlasivkových pulsů, automatická fonetická segmentace

BibTeX

@MISC{MatousekJ_2008_Pocitacova,
 author = {Matou\v{s}ek, J.},
 title = {Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{a} synt\'{e}za \v{r}e\v{c}i},
 year = {2008},
 address = {Plze\v{n}, \v{C}esk\'{a} republika},
 school = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2008_Pocitacova},
}