Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Matoušek, J. and Tihelka, D. and Grůber, M. : On Building a New Slovak Voice for the Czech Unit-Selection TTS System ARTIC . Speech Processing, vol. 2010, p. 140-146, Institute of Photonics and Electronics AS CR, Prague, 2010.

Abstrakt

ARTIC (Artificial Talker in Czech) is a corpus-based text-to-speech (TTS) system that enables to synthesize an arbitrary text, mainly for the Czech language. Basically, two versions of ARTIC are available ? a single unit instance system (also known as fixed-inventory synthesis, e.g. diphone-based synthesis) with the quality of resulting speech limited by the fixed inventory, and multiple unit instance system with the quality profiting from employing a unit selection algorithm to select the longest suitable sequence of phonetic units from many units available. In this paper, a process of building a new Slovak voice for the unit selection version of ARTIC is presented. All steps in the design, from the preparation of a suitable speech corpus to the creation of an acoustic unit inventory of the new Slovak voice and its use in the ARTIC system will be described. Special focus will be given to the description of both phonetic features of Slovak and issues in real-time text processing.

Abstrakt v češtině

ARTIC (Artificial Talker in Czech) je korpusově orientovaný systém syntézy řeči z textu (TTS), který umožňuje syntetizovat libovolný text (hlavně pro český jazyk). Existují dvě verze systému - systém s jednou instancí řečových jednotek (označovaný také systém s pevným inventářem), s kvalitou výsledné syntetické řeči omezenou daným pevným inventářem a systém s více instancemi řečových jednotek s kvalitou profitující z využití algoritmu výběru jednotek, který vybírá nejdelší vhodnou posloupnost fonetických jednotek z mnoha možných. V tomto článku je popsán proces vytváření nového slovenského hlasu do systému ARTIC s více instancemi řečových jednotek. V článku jsou popsány všechny kroky, od přípravy vhodného řečového korpusu až po vytvoření inventáře akustických jednotek nového slovenského hlasu a jeho využití v systému ARTIC. Zvláštní pozornost je věnována popisu fonetických charakteristik slovenštiny a problémům zpracování textu v reálném čase syntézy řeči.

Detail publikace

Název: On Building a New Slovak Voice for the Czech Unit-Selection TTS System ARTIC
Autor: Matoušek, J. ; Tihelka, D. ; Grůber, M.
Název - česky: Vytváření nového slovenského hlasu v českém TTS systému ARTIC založeném na výběru jednotek
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Speech Processing
Číslo vydání: 2010
Strana: 140 - 146
ISBN: 978-80-86269-21-4
Nakladatel: Institute of Photonics and Electronics AS CR
Místo vydání: Prague
Datum: 22.9.2010
2011-03-15 16:21:56 / 2011-04-20 16:59:50 / 1

Klíčová slova

TTS, speech synthesis, unit selection, ARTIC, Slovak

Klíčová slova v češtině

TTS, syntéza řeči, výběr jednotek, ARTIC, slovenština

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MatousekJ_2010_OnBuildingaNew,
 author = {Matou\v{s}ek, J. and Tihelka, D. and Gr\r{u}ber, M.},
 title = {On Building a New Slovak Voice for the Czech Unit-Selection TTS System ARTIC},
 year = {2010},
 publisher = {Institute of Photonics and Electronics AS CR},
 journal = {Speech Processing},
 address = {Prague},
 volume = {2010},
 pages = {140-146},
 ISBN = {978-80-86269-21-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2010_OnBuildingaNew},
}