Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Matoušek, J. and Tihelka, D. and Šmídl, L. : On the Impact of Annotation Errors on Unit-Selection Speech Synthesis . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 7499, p. 456-463, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2012.

Další informace


Springerlink

Abstrakt

Unit selection is a very popular approach to speech synthesis. It is known for its ability to produce nearly natural-sounding synthetic speech, but, at the same time, also for its need for very large speech corpora. In addition, unit selection is also known to be very sensitive to the quality of the source speech corpus the speech is synthesised from and its textual, phonetic and prosodic annotations and indexation. Given the enormous size of current speech corpora, manual annotation of the corpora is a lengthy process. Despite this fact, human annotators do make errors. In this paper, the impact of annotation errors on the quality of unit-selection-based synthetic speech is analysed. Firstly, an analysis and categorisation of annotation errors is presented. Then, a speech synthesis experiment, in which the same utterances were synthesised by unit-selection systems with and without annotation errors, is described. Results of the experiment and the options for fixing the annotation errors are discussed as well.

Abstrakt v češtině

Výběr jednotek je velice populární přístupem k syntéze řeči. Je znám pro svoji schopnost produkovat téměř přirozeně znějící syntetickou řeč, ale také pro potřebu velmi rozsáhlých řečových korpusů. Metoda výběru jednotek je navíc také známa svou citlivostí na kvalitu zdrojového řečového korpusu, ze kterého je řeč syntetizována, a jeho textovými a prozodickými anotacemi a indexacemi. Vzhledem k enormním velikostem současných řečových korpusů představuje manuální anotace korpusů dlouhý proces. Lidští anotátoři přesto dělají chyby. V tomto článku je analyzován vliv anotačních chyb na kvalitu řeči syntetizované metodou výběru jednotek. Nejdříve je prezentována analýza a kategorizace anotačních chyb. Dále je v článku popsán experiment, ve kterém byly stejné promluvy syntetizovány dvěma verzemi výběru jednotek: s anotačními chybami a bez anotačních chyb. Výsledky experimentu a možnosti oprav anotačních chyb jsou rovněž diskutovány.

Detail publikace

Název: On the Impact of Annotation Errors on Unit-Selection Speech Synthesis
Autor: Matoušek, J. ; Tihelka, D. ; Šmídl, L.
Název - česky: Vliv anotačních chyb na syntézu řeči výběrem jednotek
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 3.9.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Článek z časopisu
Název knihy: Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012
Svazek: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Číslo vydání: 7499
Strana: 456 - 463
DOI: 10.1007/978-3-642-32790-2_55
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin-Heidelberg, Germany
Datum: 3.9.2012 - 7.9.2012
/ 2014-01-26 21:21:40 /

Klíčová slova

speech synthesis, unit selection, annotation errors

Klíčová slova v češtině

syntéza řeči, výběr jednotek, anotační chyby

BibTeX

@INCOLLECTION{MatousekJ_2012_OntheImpactof,
 author = {Matou\v{s}ek, J. and Tihelka, D. and \v{S}m\'{i}dl, L.},
 title = {On the Impact of Annotation Errors on Unit-Selection Speech Synthesis},
 year = {2012},
 publisher = {Springer},
 address = {Berlin-Heidelberg, Germany},
 volume = {7499},
 pages = {456-463},
 booktitle = {Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012},
 series = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 ISSN = {0302-9743},
 doi = {10.1007/978-3-642-32790-2_55},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2012_OntheImpactof},
}