Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Matoušek, J and Hanzlíček, Z., Tihelka, D. : Automatické vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání pro sluchově postižené . Sborník konference INSPO 2013, Praha, Česká republika, 2013.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


Stránky konference

Abstrakt

Příspěvek popisuje poslední vývoj v oblasti automatického vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání, určené sluchově postiženým divákům České televize. Doprovodná zvuková stopa neobsahuje podkresovou hudbu ani žádné ruchy a zvuky prostředí, ale pouze řečový signál, resp. hlasové dialogy vytvářené automaticky ze skrytých titulků pomocí technologie syntézy řeči z textu.

Abstrakt v češtině

Příspěvek popisuje poslední vývoj v oblasti automatického vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání, určené sluchově postiženým divákům České televize. Doprovodná zvuková stopa neobsahuje podkresovou hudbu ani žádné ruchy a zvuky prostředí, ale pouze řečový signál, resp. hlasové dialogy vytvářené automaticky ze skrytých titulků pomocí technologie syntézy řeči z textu.

Detail publikace

Název: Automatické vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání pro sluchově postižené
Autor: Matoušek, J ; Hanzlíček, Z., Tihelka, D.
Název - česky: Automatické vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání pro sluchově postižené
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 16.3.2013
Rok vydání: 2013
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Sborník konference INSPO 2013
Místo vydání: Praha, Česká republika
Datum: 16.3.2013 - 16.3.2013
/ 2014-01-02 17:21:57 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MatousekJ_2013_Automaticke,
 author = {Matou\v{s}ek, J and Hanzl\'{i}\v{c}ek, Z., Tihelka, D.},
 title = {Automatick\'{e} vytv\'{a}\v{r}en\'{i} doprovodn\'{e} zvukov\'{e} stopy televizn\'{i}ho vys\'{i}l\'{a}n\'{i} pro sluchov\v{e} posti\v{z}en\'{e}},
 year = {2013},
 address = {Praha, \v{C}esk\'{a} republika},
 booktitle = {Sborn\'{i}k konference INSPO 2013},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MatousekJ_2013_Automaticke},
}