Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Mertl, J. and Schlegel, M. : Design of robust PID controller from process static gain and one point of frequency response . Process Control '07 , p. 1-5, Slovak University of Technology, Bratislava, 2007.

Abstrakt

The first aim of this paper is to present an explicit parametrization of the value set boundary for a process-control-oriented model family consistent with the process gain and one point of the process frequency response obtained from a relay experiment. The second aim is to develop new PID design rules based on this parameterization. Moreover, the design procedure is converted to the suitable form for autotuning purposes.

Abstrakt v češtině

V první části se článek zabývá explicitní parametrizací oborů hodnot pro rodinu procesů konzistetní s apriorní informací a změřeným statickým zesílením a jedním bodem frekvenční charakteristiky, který je možné získat z releového experimentu. V druhé části jsou vyvinuta nová pravidla pro ladění PID regulátorů, která jsou založena na této parametrizaci. Navíc je tato metoda návrhu upravena do přijatelné formy pro použití v regulátorech s automatickým nastavováním parametrů.

Detail publikace

Název: Design of robust PID controller from process static gain and one point of frequency response
Autor: Mertl, J. ; Schlegel, M.
Název - česky: Návrh PID regulátoru ze znalosti statického zesílení a jednoho bodu frekvenční charakteristiky
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.6.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control '07
Strana: 1 - 5
ISBN: 978-80-227-2677-1
Nakladatel: Slovak University of Technology
Místo vydání: Bratislava
Datum: 11.6.2007 - 14.6.2007
/ /

Klíčová slova

frequency response methods, fractal systems, uncertain linear systems, frequency domains, PID control design.

Klíčová slova v češtině

frekvenční metody identifikace, fraktální systémy, neurčité lineární systémy, frekvenční oblast, návrh PID regulátoru

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MertlJ_2007_DesignofrobustPID,
 author = {Mertl, J. and Schlegel, M.},
 title = {Design of robust PID controller from process static gain and one point of frequency response},
 year = {2007},
 publisher = {Slovak University of Technology},
 journal = {Process Control '07 },
 address = {Bratislava},
 pages = {1-5},
 ISBN = {978-80-227-2677-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MertlJ_2007_DesignofrobustPID},
}