Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Mertl Jiří and Čech Martin and Schlegel Miloš : Fractional-order pole simulator based on exact step response discretization . Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'08, vol. ;, p. 422-425, University of Craiova, Sinaia, Rumunsko, 2008.

Abstrakt

In the last few years, there is a growing interest in fractional calculus (FC) in many technical areas including process control. The fractional-order pole models (FOPM) were proved as suitable for modelling processes with monotone step response. Due to implementation aspects, the time-domain simulation of FOPM is quite difficult. Usually, several high order continuous approximations are used. This paper describes a new fractional pole simulator based on exact step response discretization. The main idea is the numerical integration of an exact analytic expression of fractional-order (FO) pole impulse response. The resulting step response is sampled with given period and a corresponding discrete impulse response is obtained. Finally, the impulse response is used to perform convolution in individual MATLAB/Simulink s-function block.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje simulátor neceločíselného pólu, který je jako funkční blok implementován do Matlab Simulinku. Mnoho průmyslových procesů je popsáno systémy s neceločíselnými mocninami (F0) daleko přesněji standardně používanými celočíselnými přenosy. Při popisu FO přenosy ale nastávají problémy se simulací v časové oblasti. Na tuto problematiku je zaměřený tento článek. Nejprve se provede numerická integrace FO impulsní charakteristiky dané přesným předpisem. Ze získané diskrétní přechodové charakteristiky se provede pro zvolenou periodu vzorkování výpočet diskrétní impulsní funkce, ze které je možné konvolucí se vstupním signálem dostat výstup systému. Celý výpočet je implementován jako S-funkce do bloku v Simulinku.

Detail publikace

Název: Fractional-order pole simulator based on exact step response discretization
Autor: Mertl Jiří ; Čech Martin ; Schlegel Miloš
Název - česky: Simulátor neceločíselného pólu založený na diskretizaci přechodové charakteristiky
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'08
Číslo vydání: ;
Strana: 422 - 425
ISBN: 978-973-746-897-0
Nakladatel: University of Craiova
Místo vydání: Sinaia, Rumunsko
Datum: 28.5.2008
2011-03-15 16:21:32 / 2011-03-15 16:21:32 / 1

Klíčová slova

Fractional calculus, fractional-order pole model, step response, discretization, Simulink function block

Klíčová slova v češtině

Neceločíselné modely, neceločíselný model 1.řádu, přechodová charakteristika, diskretizace, S-funkce v Simulinku

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MertlJiri_2008_Fractional-orderpole,
 author = {Mertl Ji\v{r}\'{i} and \v{C}ech Martin and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {Fractional-order pole simulator based on exact step response discretization},
 year = {2008},
 publisher = {University of Craiova},
 journal = {Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'08},
 address = {Sinaia, Rumunsko},
 volume = {;},
 pages = {422-425},
 ISBN = {978-973-746-897-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MertlJiri_2008_Fractional-orderpole},
}