Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Mertl Jiří and Čech Martin and Schlegel Miloš : One point relay identification experiment based on constant-phase filter . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-9, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.

Abstrakt

Using standard relay identification methods, one obtains a critical frequency response point with the phase shift -180 degrees. Such phase is not optimal for consequential PI(D) controller design especially when there is no additional knowledge about the process (e.g. static gain). Currently, an adaptive filter is used to get a frequency response sample with different phase shift. Adaptive filter parameters are tuned during the identification experiment. Unfortunately, the adaptation makes the experiment more time consuming. This paper presents a new low-order filter providing arbitrary constant phase at about three decades. Such filter embedded into relay tuner shortens the experiment significantly. Further, the paper discusses several implementation aspect. The authors believe that presented approach may lead to improvement of existing relay autotuners

Abstrakt v češtině

Tradičně je z reléového experimentu získáván bod s fázovým zpožděním -180 stupňů. Tato fáze ale nemusí být optimální, zejména když neznáme statické zesílení systému. Článek popisuje filtr s konstatní fází, pomocí kterého můžeme identifikovat bod s libovolným fázovým zpožděním. Díky tomuto filtru mohou být vylepšeny stávající reléové tunery.

Detail publikace

Název: One point relay identification experiment based on constant-phase filter
Autor: Mertl Jiří ; Čech Martin ; Schlegel Miloš
Název - česky: Jednobodový reléový identifikační experiment na základě filtru s konstantní fází
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control 2008
Číslo vydání: ;
Strana: 1 - 9
ISBN: 978-80-7395-077-4
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Kouty nad Desnou
Datum: 12.6.2008
2011-03-15 16:21:32 / 2011-03-15 16:21:32 / 1

Klíčová slova

relay identification experiment, constant phase filter, fractional-order integrator

Klíčová slova v češtině

reléový identifikační experiment, filtr s konstantní fází, integrátor neceločíselného řádu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MertlJiri_2008_Onepointrelay,
 author = {Mertl Ji\v{r}\'{i} and \v{C}ech Martin and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {One point relay identification experiment based on constant-phase filter},
 year = {2008},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process Control 2008},
 address = {Kouty nad Desnou},
 volume = {;},
 pages = {1-9},
 ISBN = {978-80-7395-077-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MertlJiri_2008_Onepointrelay},
}