Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Mertl Jiří and Schlegel Miloš : Compact identification of process static gain and one point of frequency response . Proceedings 17th international conference on Process Control 2009, vol. 2009, p. 187-193, Slovak University of Technoology, Štrbské Pleso, Slovensko, 2009.

Abstrakt

The aim of this paper is to present a new process identification method suit- able for automatic tuning of PID controllers. The method combines two experiments together. The first experiment is a process static gain identification and the second is a relay experiment which identifies one point of the process frequency response. Moreover a constant-phase filter is used in the relay feedback loop to get a frequency response sample with phase shift different from 180 degrees. The constant-phase filter parameters are tuned during the first experiment part.

Abstrakt v češtině

Článek obsahuje novou identifikační metodu pro ladění PID regulátorů. Kombinuje dvě identifikační metody dohromady. Na základě prvního experimentu je určeno statické zesílení a následně v druhém experimentu je nalezen jeden bod frekvenční charakteristiky. Navíc je využit v reléové zpětné vazbě filtr s konstantní fází na daném frekvenčním rozsahu, který umožňuje identifikaci bodu s rozdílným fázovým zpožděním než standardních 180°. Parametry tohoto filtru jsou nastaveny během prvního experimentu.

Detail publikace

Název: Compact identification of process static gain and one point of frequency response
Autor: Mertl Jiří ; Schlegel Miloš
Název - česky: Kompaktní metoda identifikace statického zesílení procesu a jednoho bodu frekvenční charakteristiky
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings 17th international conference on Process Control 2009
Číslo vydání: 2009
Strana: 187 - 193
ISBN: 978-80-227-3081-5
Nakladatel: Slovak University of Technoology
Místo vydání: Štrbské Pleso, Slovensko
Datum: 12.6.2009
2011-03-15 16:21:45 / 2011-03-15 16:21:45 / 1

Klíčová slova

Relay, static gain identification, process model, constant-phase filter

Klíčová slova v češtině

relé, identifikace statického zesílení, model procesu, filtr s konstantní fází

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MertlJiri_2009_Compact,
 author = {Mertl Ji\v{r}\'{i} and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {Compact identification of process static gain and one point of frequency response},
 year = {2009},
 publisher = {Slovak University of Technoology},
 journal = {Proceedings 17th international conference on Process Control 2009},
 address = {\v{S}trbsk\'{e} Pleso, Slovensko},
 volume = {2009},
 pages = {187-193},
 ISBN = {978-80-227-3081-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MertlJiri_2009_Compact},
}