Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Měšťánek, J. : Problémy při řízení dvojitého kyvadla lineární stavovou zpětnou vazbou . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 148-154, Západočeská univerzita , Plzeň, 2006.

Abstrakt

Text se zabývá stabilizací dvojitého kyvadla na vozíku pomocí řízení síly působící na vozík. K výpočtu akčního zásahu je použita lineární stavová zpětná vazba. Cílem textu je popsat rozdíly v chování uzavřeného systému v závislosti na rovnovážném stavu, ve kterém byla provedena aproximativní linearizace nelineárního modelu systému a ve kterém se řídí.

Abstrakt v češtině

Text se zabývá stabilizací dvojitého kyvadla na vozíku pomocí řízení síly působící na vozík. K výpočtu akčního zásahu je použita lineární stavová zpětná vazba. Cílem textu je popsat rozdíly v chování uzavřeného systému v závislosti na rovnovážném stavu, ve kterém byla provedena aproximativní linearizace nelineárního modelu systému a ve kterém se řídí.

Detail publikace

Název: Problémy při řízení dvojitého kyvadla lineární stavovou zpětnou vazbou
Autor: Měšťánek, J.
Název - česky: Problémy při řízení dvojitého kyvadla lineární stavovou zpětnou vazbou
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 14.12.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006
Strana: 148 - 154
ISBN: 80-7043-508-9
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 14.12.2006 - 16.12.2006
/ /

Klíčová slova

Double pendulum, inverted pendulum, state feedback, steady state

Klíčová slova v češtině

Dvojité kyvadlo, inverzní kyvadlo, stavová zpětná vazba, rovnovážný stav

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MestanekJ_2006_Problemypri,
 author = {M\v{e}\v{s}\v{t}\'{a}nek, J.},
 title = {Probl\'{e}my p\v{r}i \v{r}\'{i}zen\'{i} dvojit\'{e}ho kyvadla line\'{a}rn\'{i} stavovou zp\v{e}tnou vazbou},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita },
 journal = {MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {148-154},
 ISBN = {80-7043-508-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MestanekJ_2006_Problemypri},
}