Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Měšťánek, J. : Limitations on the stabilizability of non-minimum phase systems according to the system properties . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences, p. 218-223, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.

Abstrakt

Some limitations on feedback control of non-minimum phase single-input single-output systems are demonstrated on the model of single inverted pendulum on the cart. The goal is to show the dependence of maximum achievable robustness on the model properties and to design a controller with maximal robustness for given requirements on the time response of the closed loop (restrictions on pole-placement).

Abstrakt v češtině

Na modelu inverzního kyvadla na vozíku jsou ukázána některá omezení na zpětnovazební řízení neminimálně fázových systémů s jedním vstupem a jedním výstupem. Cílem je ukázat závislost maximální dosažitelné robustnosti na parametrech modelu a navrhnout regulátor s maximální robustností pro dané požadavky na časovou odezvu uzavřené smyčky (omezení na umístění pólů).

Detail publikace

Název: Limitations on the stabilizability of non-minimum phase systems according to the system properties
Autor: Měšťánek, J.
Název - česky: Omezení stabilizovatelnosti neminimálně fázových systémů v závislosti na vlastnostech systému
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.11.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences
Strana: 218 - 223
ISBN: 978-80-7043-574-8
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 13.11.2007 - 13.11.2007
/ /

Klíčová slova

robust control, robustness analysis, Monte-Carlo approach

Klíčová slova v češtině

Robustní řízení, analýza robustnosti, Monte-Carlo

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MestanekJ_2007_Limitationsonthe,
 author = {M\v{e}\v{s}\v{t}\'{a}nek, J.},
 title = {Limitations on the stabilizability of non-minimum phase systems according to the system properties},
 year = {2007},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {218-223},
 ISBN = {978-80-7043-574-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MestanekJ_2007_Limitationsonthe},
}