Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Michálek J. and Vaněk J. : An Open-Source GPU-Accelerated Feature Extraction Tool . 12th International Conference on Signal Processing - ICSP2014, 12th International Conference on Signal Processing - ICSP2014, p. 450-454, IEEE Print, Danvers, USA, 2014.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

An extraction of feature-vectors from speech audio signal is a computationally intensive task. However, MFCC and PLP features remain the most popular for more than a decade. We made a GPU-accelerated implementation of the feature extraction processing. The implementation produces identical features as the reference Hidden Markov Toolkit (HTK) but in a fraction of the elapsed time. The saved time can be invested elsewhere and thus it can speed-up research. The implementation was developed in CUDA which supports NVidia GPUs only. So, we added an Open-CL implementation to support any current GPU. The project is an open-source package, thus research community can modify or adapt the implementation to their needs.

Abstrakt v češtině

Extrakce příznakových vektorů z řečového signálu je výpočetně náročná úloha. MFCC a PLP příznaky patří více než dekádu stále mezi nejpoužívanější, proto jsme vytvořili GPU-akcelerovanou implementaci extrakce těchto příznaků. Naše implementace generuje identické výstupy jako referenční Hidden Markov Toolkit (HTK), avšak ve zlomku výpočetního času. Ušetřený výpočet čas je možné investovat jinam a tím napomoci ke zrychlení výzkumu a vývoje. Naše implementace byla vyvíjena v nástroji CUDA, která podporuje jen GPU od firmy NVIDIA. Proto jsme ještě přidali implementaci i v jazyce OpenCL, který podporuje všechny současné GPU. Projekt je open-source a tedy podporuje potřeby vědecké komunity, která pak může tento nástroj upravit pro svoje účely.

Detail publikace

Název: An Open-Source GPU-Accelerated Feature Extraction Tool
Autor: Michálek J. ; Vaněk J.
Název - česky: Open-source GPU-akcelerovaný nástroj pro extrakci příznaků
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2014
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: 12th International Conference on Signal Processing - ICSP2014
Název časopisu / knihy: 12th International Conference on Signal Processing - ICSP2014
Strana: 450 - 454
ISBN: 978‐1‐4799‐2187‐4
Nakladatel: IEEE Print
Místo vydání: Danvers, USA
/ 2014-11-12 12:22:06 /

Klíčová slova

GPU, CUDA, OpenCL, MFC, PLP, feature processing, speech, HTK

Klíčová slova v češtině

GPU, CUDA, OpenCL, MFC, PLP, extrakce příznaků, řeč, HTK

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MichalekJ_2014_AnOpen-Source,
 author = {Mich\'{a}lek J. and Van\v{e}k J.},
 title = {An Open-Source GPU-Accelerated Feature Extraction Tool},
 year = {2014},
 publisher = {IEEE Print},
 journal = {12th International Conference on Signal Processing - ICSP2014},
 address = {Danvers, USA},
 pages = {450-454},
 booktitle = {12th International Conference on Signal Processing - ICSP2014},
 ISBN = {978-1-4799-2187-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MichalekJ_2014_AnOpen-Source},
}