Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Mihajlik, P. and Fegyó, T. and Tüske, Z. and Ircing, P. : A Morpho-graphemic Approach for the Recognition of Spontaneous Speech in Agglutinative Languages - like Hungarian . Interspeech 2007, vol. 1, p. 1497-1500, 2007.

Abstrakt

A coupled acoustic- and language-modeling approach is presented for the recognition of spontaneous speech primarily in agglutinative languages. The effectiveness of the approach in large vocabulary spontaneous speech recognition is demonstrated on the Hungarian MALACH corpus. The derivation of morphs from word forms is based on a statistical morphological segmentation tool while the mapping of morphs into graphemes is obtained trivially by splitting each morph into individual letters. Using morphs instead of words in language modeling gives significant WER reductions.

Abstrakt v češtině

Článek představuje sdružený postup pro akustické a jazykové modelování pro rozpoznávání spontánní řeči, především pro aglutinační jazyky. Efektivita tohoto přístupu k rozpoznávání spontánní řeči je ilustrována na příkladu maďarské části korpusu z projektu MALACH. Slova jsou dělena na morfémy pomocí statistického segmentačního nástroje a mapování slov na grafémy je triviální operace založená pouze na rozdělení slov na jednotlivá písmena. Použití morfémů místo slov v jazykovém modelování významně snižuje WER.

Detail publikace

Název: A Morpho-graphemic Approach for the Recognition of Spontaneous Speech in Agglutinative Languages - like Hungarian
Autor: Mihajlik, P. ; Fegyó, T. ; Tüske, Z. ; Ircing, P.
Název - česky: Morfografematický přístup k rozpoznávání spontánní řeči pro aglutinační jazyky - jako maďarština
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Interspeech 2007
Číslo vydání: 1
Strana: 1497 - 1500
ISBN: 1990-9772
/ /

Klíčová slova

spontaneous speech recognition, morphology

Klíčová slova v češtině

rozpoznávání spontánní řeči, morfologie

BibTeX

@ARTICLE{MihajlikP_2007_AMorpho-graphemic,
 author = {Mihajlik, P. and Fegy\'{o}, T. and T\"{u}ske, Z. and Ircing, P.},
 title = {A Morpho-graphemic Approach for the Recognition of Spontaneous Speech in Agglutinative Languages - like Hungarian},
 year = {2007},
 journal = {Interspeech 2007},
 volume = {1},
 pages = {1497-1500},
 ISBN = {1990-9772},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MihajlikP_2007_AMorpho-graphemic},
}