Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Mošna, J. and Pešek, P. : Decision process of incompleted stochastic model . Process control 2004, p. 1-7, University of Pardubice, Pardubice, 2004.

Abstrakt

This paper deals with optimization of stochastic static decision making problem. The decision making problem is described by incomplete stochastic model. Uncertainty of the description is specified by probability distribution of model parameters. The problem formulation unables to use Bayesian approach. Consequently, the minimax optimization will be study here. Using minimax optimization on set of admissible strategies does not necessarily produce a deterministic optimal strategy. Then optimality criterion value can be evaluable. The minimax using locates upper limit and lower limit of expected value of optimality criterion. Illustrative example which shows discussed ideas and relation between model incompleteness and decision process quality. Conclusion summarizes obtained results and looks to followed problems.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá optimalizací statického rozhodovacího procedu při neúplném stochastockém modelu. Neúplnost popisu je specifikována intervaly možného výskytu parametrů stochastického modelu. Formulace znemožňuje užití Bayesovského přístupu. Optimální strategie a horní a dolní mez kriteriální hodnoty jsou určeny minimaxovým přístupem. Je ukázáno, že optimální strategie není vždy deterministická.

Detail publikace

Název: Decision process of incompleted stochastic model
Autor: Mošna, J. ; Pešek, P.
Název - česky: Rozhodování při neúplném stochastickém modelu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.6.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control 2004
Strana: 1 - 7
ISBN: 80-7194-662-1
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Datum: 8.6.2004 - 11.6.2004
/ /

Klíčová slova

decision making problem, incomplete stochastic model, minimax optimization, linear programming

Klíčová slova v češtině

rozhodovací situace, nekompletní stochastický model, minimaxová optimalizace, lineární programování

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MosnaJ_2004_Decisionprocessof,
 author = {Mo\v{s}na, J. and Pe\v{s}ek, P.},
 title = {Decision process of incompleted stochastic model},
 year = {2004},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process control 2004},
 address = {Pardubice},
 pages = {1-7},
 ISBN = {80-7194-662-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MosnaJ_2004_Decisionprocessof},
}