Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Mošna, J. and Melichar, J. and Pešek, P. : Polynomial parametrization of multirate dead-beat ripple-free controllers . Control systems design 2003, IFAC Proceedings Volume, p. 307-312, Elsevier, Oxford, 2004.

Abstrakt

In this paper, a solution is given to the polynomial parametrization of the set of admissible causal multirate dead-beat ripple-free controllers, if simultaneously, the desired region of closed-loop poles is chosen. The admissible set of all causal DBRF controllers is obtained through the solution of multirate Diophantine equation, which is polynomially transformable to the standard Diophantine equation. The parametrization of the set of DBRF controllers is carried out in a finite dimensional space of polynomials that transforms the minimum-step control sequence into the control sequence corresponding to the controller with a given degree of freedom.

Abstrakt v češtině

V článku je uvedeno řešení polynomiální parametrizace množiny přípustných regulátorů s vícenásobnou frekvencí řízení pro silnou verzi konečně-krokového řízení, při současně zadané požadované oblasti umístění pólů uzavřené regulační smyčky. Přípustná množina regulátorů je získána řešením Diofantické rovnice při vícenásobné frekvenci řízení, která je polynomiálně transformovatelná na standardní Diofantickou rovnici. Parametrizace je provedena v konečně-dimenzionálním prostoru polynomů, které transformují minimálně-krokovou řídicí sekvenci na řídicí sekvenci korespondující s regulátorem daného stupně volnosti. řízení

Detail publikace

Název: Polynomial parametrization of multirate dead-beat ripple-free controllers
Autor: Mošna, J. ; Melichar, J. ; Pešek, P.
Název - česky: Polynomiální parametrizace konečně-krokových regulátorů s vícenásobnou frekvencí řízení
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 7.9.2003
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Control systems design 2003
Edice: IFAC Proceedings Volume
Strana: 307 - 312
ISBN: 0-08-044175-0
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
Datum: 7.9.2003 - 10.9.2003
/ /

Klíčová slova

multirate sampled-data system, dead-beat control, Diophantine equation

Klíčová slova v češtině

Systémy s vícenásobným vzorkováním, konečně-krokové řízení, Diofantická rovnice

BibTeX

@INBOOK{MosnaJ_2004_Polynomial_1,
 author = {Mo\v{s}na, J. and Melichar, J. and Pe\v{s}ek, P.},
 title = {Polynomial parametrization of multirate dead-beat ripple-free controllers},
 year = {2004},
 publisher = {Elsevier},
 journal = {Control systems design 2003},
 address = {Oxford},
 pages = {307-312},
 ISBN = {0-08-044175-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MosnaJ_2004_Polynomial_1},
}