Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Mošna, J. and Melichar, J. and Pešek, P. : Constrained non-smooth optimization in dead-beat control of linear servosystems . Optimal Control Application and Methods, vol. 1, p. 19-34, 2005.

Abstrakt

Motivated by the polynomial approach to the dead-beat ripple-free control of a continuous linear servosystem, the paper presents a new effective algorithm for non-smooth constrained optimization with design objectives applicable to both control and process variables. Constraints on closed-loop poles are introduced and their role in optimization and rejection of a finite-length continuous plant disturbances is examined. The solution is based on a new way of parametrization of the set of all admissible dead-beat ripple-free controllers and the constrained non-smooth optimization profits from its linear programming formulation.

Abstrakt v češtině

Článek vychází z polynomiálního přístupu k návrhu silné verze konečněkrokového řízení spojitých lineárních servosystémů a prezentuje nový efektivní algoritmus pro optimalizaci dle nehladkých kriterií s omezeními jak pro řídicí tak procesní proměnné. Jsou zavedena omezení na zachovávané póly v uzavřené soustavě a je zkoumán jejich vliv při působení poruch. Řešení problému je založeno na novém způsobu parametrizace množiny všech přípustných regulátorů přičemž při optimalizaci je využíváno metod lineárního programování.

Detail publikace

Název: Constrained non-smooth optimization in dead-beat control of linear servosystems
Autor: Mošna, J. ; Melichar, J. ; Pešek, P.
Název - česky: Nehladké optimalizace s omezeními v konečně-krokovém řízení lineárních servosystémů.
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Optimal Control Application and Methods
Číslo vydání: 1
Strana: 19 - 34
ISBN: 0143-2087
/ /

Klíčová slova

linear servosystem •, dead-beat control, ripple-free control, disturbance rejection, constrained optimization, mathematical programming

Klíčová slova v češtině

linearni servosystem, minimalne krokove rizeni, kompenzace poruch, optimalizace s omezenim, matematicke programovani

BibTeX

@ARTICLE{MosnaJ_2005_Constrained,
 author = {Mo\v{s}na, J. and Melichar, J. and Pe\v{s}ek, P.},
 title = {Constrained non-smooth optimization in dead-beat control of linear servosystems},
 year = {2005},
 journal = {Optimal Control Application and Methods},
 volume = {1},
 pages = {19-34},
 ISBN = {0143-2087},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MosnaJ_2005_Constrained},
}