Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Mošna, J. and Melichar, J. and Pešek, P. : Complete sets of basic types of 2DoF tracking controllers with finite length control sequences . Proceedings of the 16th IFAC world congress, p. 916-921, Elsevier, Oxford, 2006.

Abstrakt

The paper deals with some specific feedback solutions to tracking problems for discrete linear SISO systems, characterized by a finite length control sequences (FLC) and by an infinite or a finite length error sequences. A complete set of all 2DoF FLC controllers for plants exposed to general disturbances (2DoF GFLC) is determined and it is shown that this set embeds the set of deadbeat ripple-free controllers (2DoF GDBRF), which moreover produce a finite length error sequences.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá některými zpětnovazebními řešeními sledovacích problémů pro diskrétní lineární SISO systémy, charakterizované konečnými řídicími sekvencemi a konečnými či nekonečnými sekvencemi regulační odchylky. Je specifikována úplná množina všech 2DoF FLC regulátorů pro systémy vystavené obecným poruchám (2DoF GFLC) a je ukázáno, že tato množina zahrnuje množinu regulátorů v silné verzi konečného počtu kroků regulace (DoF GDBRF), které navíc generují konečné sekvence regulační odchylky.

Detail publikace

Název: Complete sets of basic types of 2DoF tracking controllers with finite length control sequences
Autor: Mošna, J. ; Melichar, J. ; Pešek, P.
Název - česky: Úplná množina základních typů 2DoF sledovacích regulátorů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 3.7.2005
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 16th IFAC world congress
Strana: 916 - 921
ISBN: 0-08-045108-X
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
Datum: 3.7.2005 - 8.7.2005
/ /

Klíčová slova

Finite length control, Dead-beat ripple-free tracking, Disturbance rejection, Parametrization, Optimization.

Klíčová slova v češtině

Řízení s konečným počtem kroků, Silná verze konečného počtu kroků, Potlačení poruch, Parametrizace, Optimalizace.

BibTeX

@INBOOK{MosnaJ_2006_Completesetsof,
 author = {Mo\v{s}na, J. and Melichar, J. and Pe\v{s}ek, P.},
 title = {Complete sets of basic types of 2DoF tracking controllers with finite length control sequences },
 year = {2006},
 publisher = {Elsevier},
 journal = {Proceedings of the 16th IFAC world congress},
 address = {Oxford},
 pages = {916-921},
 ISBN = {0-08-045108-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MosnaJ_2006_Completesetsof},
}