Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ocelík, V. : Metody diagnostiky volných částí v plynových turbínách . p. 129, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.

Abstrakt

Práce se zabývá problémem detekce volných částí na základě detekce akustických událostí způsobených nárazem volné části a je zaměřena hlavně na signály, kde může intenzita provozního šumu několikrát převyšovat intenzitu hledaných událostí. Nejvýznamnější částí práce je podrobný popis nově vyvinuté metody "normování Fourierových koeficientů", která díky své extrémní citlivosti našla uplatnění ve skutečném diagnostickém systému.

Abstrakt v češtině

Práce se zabývá problémem detekce volných částí na základě detekce akustických událostí způsobených nárazem volné části a je zaměřena hlavně na signály, kde může intenzita provozního šumu několikrát převyšovat intenzitu hledaných událostí. Nejvýznamnější částí práce je podrobný popis nově vyvinuté metody "normování Fourierových koeficientů", která díky své extrémní citlivosti našla uplatnění ve skutečném diagnostickém systému.

Detail publikace

Název: Metody diagnostiky volných částí v plynových turbínách
Autor: Ocelík, V.
Název - česky: Metody diagnostiky volných částí v plynových turbínách
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 8.11.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 129
Místo vydání: Plzeň
Datum: 8.11.2005
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

loose parts monitoring, Fourier transformation, impact, acoustic event, burst signal, noise, frequency-time analysis

Klíčová slova v češtině

detekce volných částí, Fourierova transformace, náraz, akustická událost, šum, frekvenčně-časová analýza

BibTeX

@PHDTHESIS{OcelikV_2005_Metodydiagnostiky,
 author = {Ocel\'{i}k, V.},
 title = {Metody diagnostiky voln\'{y}ch \v{c}\'{a}st\'{i} v plynov\'{y}ch turb\'{i}n\'{a}ch},
 year = {2005},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {129},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/OcelikV_2005_Metodydiagnostiky},
}