Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Oya Aran and Ismail Ari and Pavel Campr and Erinc Dikici and Marek Hruz and Siddika Parlak and Lale Akarun and Murat Saraclar : Speech and sliding text aided sign retrieval from hearing impaired sign news videos . Journal on Multimodal User Interfaces, 2008.

Další informace


Article at SpringerLink

Detail publikace

Název: Speech and sliding text aided sign retrieval from hearing impaired sign news videos
Autor: Oya Aran ; Ismail Ari ; Pavel Campr ; Erinc Dikici ; Marek Hruz ; Siddika Parlak ; Lale Akarun ; Murat Saraclar
Název - česky: Extrakce znaků z TV zpráv pro hluchově postižené s využitím rozpoznávání řeči a titulků
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Journal on Multimodal User Interfaces
DOI: 10.1007/s12193-008-0007-z
2008-04-06 19:58:09 / 2012-11-07 10:36:21 /

BibTeX

@ARTICLE{OyaAran_2008_Speechandsliding,
 author = {Oya Aran and Ismail Ari and Pavel Campr and Erinc Dikici and Marek Hruz and Siddika Parlak and Lale Akarun and Murat Saraclar},
 title = {Speech and sliding text aided sign retrieval from hearing impaired sign news videos},
 year = {2008},
 journal = {Journal on Multimodal User Interfaces},
 doi = {10.1007/s12193-008-0007-z},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/OyaAran_2008_Speechandsliding},
}