Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Padrta, A. and Radová, V. : Comparison of several speaker verification procedures based on GMM . Journal of the Acoustical Society of Korea , p. 1777-1780, Sunjin Printing Co., Jeju Island, 2004.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

In this paper, three speaker verification procedures are tested. All the procedures are based on Gaussian mixture models (GMM), however, they differ in the way, in which they use particular feature vectors of an utterance for speaker verification. A lot of experiments have been performed in a group of 329 speakers. The results showed that there is a procedure that enables to achieve better results than the commonly used procedure based on the log likelihood of the whole utterance - the procedure based on the majority voting rule for single feature vectors.

Abstrakt v češtině

V článku jsou testovány 3 procedury verifikace řečníka. Všechny procedury jsou založeny na Gausovských hustotních směsích (GMM), liší se ale ve způsobu, jakým pro verifikaci využívají jednotlivé příznakové vektory. Procedury byly testovány na množině 329 řečníků. Výsledky ukázaly, že metoda založená na většinovém hlasovacím pravidle pro jednotlivé příznakové vektory umožňuje dosáhnout lepších výsledků než bežně užívané metody založené na logaritmu pravěpodobnosti celé promluvy.

Detail publikace

Název: Comparison of several speaker verification procedures based on GMM
Autor: Padrta, A. ; Radová, V.
Název - česky: Porovnání několika procedur verifikace řečníka založených na GMM
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 4.10.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Journal of the Acoustical Society of Korea
Strana: 1777 - 1780
ISBN: 1225-441X
ISSN: 1225-441x
Nakladatel: Sunjin Printing Co.
Místo vydání: Jeju Island
Datum: 4.10.2004 - 8.10.2004
/ 2011-06-07 09:58:20 /

Klíčová slova

speaker verification, recognition algorithms

Klíčová slova v češtině

verifikace řečníka, algoritmy rozpoznávání

BibTeX

@ARTICLE{PadrtaA_2004_Comparisonofseveral_1,
 author = {Padrta, A. and Radov\'{a}, V.},
 title = {Comparison of several speaker verification procedures based on GMM},
 year = {2004},
 publisher = {Sunjin Printing Co.},
 journal = {Journal of the Acoustical Society of Korea },
 address = {Jeju Island},
 pages = {1777-1780},
 ISBN = {1225-441X},
 ISSN = {1225-441x},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PadrtaA_2004_Comparisonofseveral_1},
}