Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Padrta, A. and Radová, V. : On the background model construction for speaker verification using GMM . Text, speech and dialogue, p. 425-432, Springer, Berlin, 2004.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

A method of speaker verification based on Gaussian mixture models is presented in this paper. The method works with a background model which is composed of several submodels. Several different approaches for construction of the background model from the submodels are introduced here: the log likelihood of the background model is determined either as the average of the log likelihoods of the particular submodels, or a maximum from the log likelihoods of the particular submodels is selected. A large number of experiments was performed in order to find which of the approaches gives the best result. All experiments show that procedures which use a maximum of the log likelihoods of the background submodels have better performance than the procedure which uses the average log likelihood.

Abstrakt v češtině

V článku je prezentována metoda verifikace řečníka využívající Gaussovských hustotních směsí. Metoda využívá model okolí složený z několika submodelů. V článku jsou uvedeny různé přístupy pro konstrukci složeného modelu: logaritmus pravděpodobnosti složeného modelu je určen buď jako průměr logaritmů pravděpodobností dílčích submodelů, a nebo jako maximum z logaritmů pravděpodobností dílčích submodelů. Provedené experimety ukázaly, že prvně jmenovaný přístup umožňuje dosáhnout lepších výsledků.

Detail publikace

Název: On the background model construction for speaker verification using GMM
Autor: Padrta, A. ; Radová, V.
Název - česky: Konstrukce modelu okolí pro verifikaci řečníka využívající GMM
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Text, speech and dialogue
Strana: 425 - 432
ISBN: 3-540-23049-1
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin
Datum: 8.9.2004 - 11.9.2004
/ 2011-06-07 07:37:36 /

Klíčová slova

speaker verification, score normalization, background model

Klíčová slova v češtině

verifikace řečníka, normalizace skóre, model pozadí

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PadrtaA_2004_Onthebackground,
 author = {Padrta, A. and Radov\'{a}, V.},
 title = {On the background model construction for speaker verification using GMM},
 year = {2004},
 publisher = {Springer},
 journal = {Text, speech and dialogue},
 address = {Berlin},
 pages = {425-432},
 ISBN = {3-540-23049-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PadrtaA_2004_Onthebackground},
}