Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Padrta, A. and Vaněk, J. : A structure of expert system for speaker verification . Lecture Notes in Artificial Intelligence , Lecture notes in artificial intelligence. 0302-9743 ; 4188, 4188, p. 493-500, Springer, Berlin, 2006.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

A structure of an expert system for speaker verification is introduced in this article. According to the previous research, the birth of the essential ideas leading to expert system is indicated. At first, the specifics of the speaker verification task are discussed. Then, the expert system based on the combination of the rules and an oriented graph is introduced. Finally, the benefit of this approach is tested on small knowledge base, which is focused on the signal processing. The results of performed experiments show that the proposed expert system is capable to improve the performance of the verification, although the knowledge base is really small.

Abstrakt v češtině

Článek představuje strukturu expertního systému vyuľívaného při verifikaci řečníka. Nejprve jsou, na základě předchozího vývoje na naąem pracoviąti, představeny základní myąlenky vedoucí k tvorbě expertního systému. Poté jsou prodiskutovány specifika úlohy verifikace řečníka. Následně je pak, dle vyplývajících poľadavků, představen expertní systém zaloľený na pravidlech a vyuľívající orientovaný graf pro zachycení topologie. Přínos navrľeného expertního systému je otestován na jednoduché bázi znalostí. Z výsledků provedených experimentů vyplývá, ľe vytvořený expertní systém je schopen zvýąit úspěąnost rozpoznávání i s takto jednoduchou bází znalostí.

Detail publikace

Název: A structure of expert system for speaker verification
Autor: Padrta, A. ; Vaněk, J.
Název - česky: Struktura expertního systému pro verifikaci řečníka
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Edice: Lecture notes in artificial intelligence. 0302-9743 ; 4188
Svazek: 4188
Strana: 493 - 500
ISBN: 0302-9743
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin
Datum: 11.9.2006 - 15.9.2006
/ 2012-02-17 11:04:22 /

Klíčová slova

expert system, speaker recognition, speaker verification

Klíčová slova v češtině

expertnísystém, rozpoznávání řečníka, verifikace řečníka

BibTeX

@ARTICLE{PadrtaA_2006_Astructureofexpert,
 author = {Padrta, A. and Van\v{e}k, J.},
 title = {A structure of expert system for speaker verification},
 year = {2006},
 publisher = {Springer},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence },
 address = {Berlin},
 pages = {493-500},
 series = {4188},
 ISBN = {0302-9743},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PadrtaA_2006_Astructureofexpert},
}