Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Padrta, A. : Využití expertního systému v úloze rozpoznávání řečníka . p. 107, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2006.

Detail publikace

Název: Využití expertního systému v úloze rozpoznávání řečníka
Autor: Padrta, A.
Název - česky: Využití expertního systému v úloze rozpoznávání řečníka
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 14.6.2007
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 107
Místo vydání: Plzeň
Datum: 14.6.2007 - 14.6.2007
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

Speaker recognition, Expert system, Oriented graph

Klíčová slova v češtině

Rozpoznávání řečníka, expertní systém, orientovaný graf

BibTeX

@PHDTHESIS{PadrtaA_2006_Vyuzitiexpertniho,
 author = {Padrta, A.},
 title = {Vyu\v{z}it\'{i} expertn\'{i}ho syst\'{e}mu v \'{u}loze rozpozn\'{a}v\'{a}n\'{i} \v{r}e\v{c}n\'{i}ka},
 year = {2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {107},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PadrtaA_2006_Vyuzitiexpertniho},
}