Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Paška Marek and Dvořák Petr and Racek Stanislav and Janeček Eduard : Model based support for life cycle management of I&C systems . EUROCON 2007, vol. ;, p. 1358-1361, IEEE, Varšava, 2007.

Abstrakt

This article describes a method, which helps to cope with aging and obsolescence of long running computerized systems (Instrumentation and Control systems, I&C). In this method, a model of the observed system is created.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje metodu pro vypořádání se se stárnutím a zastaráváním počítačových systémů (systémy kontroly a řízení, SKŘ). V této metodě je vytvořen model pozorovaného systému založený na stromech poruch.

Detail publikace

Název: Model based support for life cycle management of I&C systems
Autor: Paška Marek ; Dvořák Petr ; Racek Stanislav ; Janeček Eduard
Název - česky: Modelová podpora řízení životního cyklu systémů kontroly a řízení
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: EUROCON 2007
Číslo vydání: ;
Strana: 1358 - 1361
ISBN: 978-1-4244-0812-2
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Varšava
Datum: 12.9.2009
2011-03-15 16:21:20 / 2011-03-15 16:21:20 / 1

Klíčová slova

I&C systems, aging, obsolescence, fault trees, LCM

Klíčová slova v češtině

SKŘ, stárnutí, zastarávání, stromy poruch, řízení životního cyklu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PaskaMarek_2007_Modelbasedsupport,
 author = {Pa\v{s}ka Marek and Dvo\v{r}\'{a}k Petr and Racek Stanislav and Jane\v{c}ek Eduard},
 title = {Model based support for life cycle management of I&C systems},
 year = {2007},
 publisher = {IEEE},
 journal = {EUROCON 2007},
 address = {Var\v{s}ava},
 volume = {;},
 pages = {1358-1361},
 ISBN = {978-1-4244-0812-2},
 note = {p\r{u}vodn\'{i} ISBN 1-4244-0813-X, opraveno podle WoS},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PaskaMarek_2007_Modelbasedsupport},
}