Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pavel Campr : Generating 3D models of human tissues from Computed Tomography data . 2005.

Další informace


PDF

Abstrakt

Diploma thesis gives survey of all problems which deal with generating 3D models of human body and tissues from Computed Tomography data. I explain fundamentals of Computed Tomography, CT image processing and building 3D models. Chosen methods are used in practical work afterwards.

Abstrakt v češtině

Diplomová práce uvádí přehled celého procesu vytváření 3D modelů lidského těla a tkání ze snímků CT. Je uveden princip výpočetní tomografie, přehled metod pro analýzu CT snímků a postup tvorby trojdimenzionálního modelu. Na závěr je ukázán praktický postup s využitím vybraných metod.

Detail publikace

Název: Generating 3D models of human tissues from Computed Tomography data
Autor: Pavel Campr
Název - česky: Získávání 3D modelů lidských tkání z obrazových dat CT
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 21.6.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Kapitola v knize
/ 2014-01-28 08:57:15 /

Klíčová slova

CT, computed tomography, 3D model, image processing, segmentation, DICOM

Klíčová slova v češtině

CT, výpočetní tomografie, 3D model, zpracování digitalizovaného obrazu, segmentace, DICOM

BibTeX

@MISC{PavelCampr_2005_Generating3Dmodels,
 author = {Pavel Campr},
 title = {Generating 3D models of human tissues from Computed Tomography data},
 year = {2005},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PavelCampr_2005_Generating3Dmodels},
}