Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pecherková, P. and Duník, J. : Using derivative-free methods for estimation of intersection queue lengths . Sustainable Transportation, p. 739-739, Hong Kong Society for Transportation Studies, Hong Kong, 2006.

Abstrakt

The contribution deals with an estimation of directly immeasurable queue lengths on an intersection by means of various estimation techniques. It is supposed that majority of intersections arms are equipped by inductive detectors measuring intensity of traffic flow and occupancy of the detector. Firstly, the design of a microregion model is recalled and various on-line estimation techniques are briefly introduced and discussed. Then, the estimation techniques are applied to the traffic problem to compare their estimation performance and computational demands with respect to the needs of the traffic problem.

Abstrakt v češtině

Příspěvek se zabývá odhadem neměřitelných kolon čekajících aut na křižovatce za pomoci různých technik odhadu stavu. Jsou zde předpokládány křižovatky, jejichž ramena jsou vybaveny indukčními detektory. Nejprve je v příspěvku stručně představena technika návrhu matematického modelu křižovatky a jsou představeny některé metody odhadu stavu. Metody odhadu stavu jsou pak použity na úlohu odhadu délek neměřitelných kolon a jsou srovnány jak z hlediska kvality odhadu tak i z hlediska výpočetní náročnosti.

Detail publikace

Název: Using derivative-free methods for estimation of intersection queue lengths
Autor: Pecherková, P. ; Duník, J.
Název - česky: Využití bezderivačních estimačních metod pro odhad délek kolon v ramenech křižovatk
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 9.12.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Sustainable Transportation
Strana: 739 - 739
ISBN: 988-98847-0-4
Nakladatel: Hong Kong Society for Transportation Studies
Místo vydání: Hong Kong
Datum: 9.12.2006 - 11.12.2006
/ /

Klíčová slova

state estimation, Kalman filtering, traffic problem

Klíčová slova v češtině

metody odhadu stavu, Kalmanovská filtrace, dopravní problematika

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PecherkovaP_2006_Usingderivative-free,
 author = {Pecherkov\'{a}, P. and Dun\'{i}k, J.},
 title = {Using derivative-free methods for estimation of intersection queue lengths},
 year = {2006},
 publisher = {Hong Kong Society for Transportation Studies},
 journal = {Sustainable Transportation},
 address = {Hong Kong},
 pages = {739-739},
 ISBN = {988-98847-0-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PecherkovaP_2006_Usingderivative-free},
}