Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pecherková, P. and Homolová, J. and Duník, J. : Estimation of State and Parameters of Traffic System . Proceedings of the fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, p. 223-228, INSTICC PRESS, [S.l.], 2007.

Abstrakt

This paper deals with the problem of traffic flow modelling and state estimation for historical urban areas. The most important properties of the traffic system are described. Then the model of the traffic system is presented. The weakness of the model is pointed out and subsequently rectified. Various estimation and identification techniques, used in the traffic problem, are introduced. The performance of various filters is validated, using the derived model and synthetic and real data coming from the center of Prague, with respect to filter accuracy and complexity.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá odhadem stavu a parametrů matematického modelu křižovatek. Nejprve je představena technika pro návrh modelu křižovatek nebo celých mikroregionů a výsledný model je diskutován. Zároveň jsou v článku představeny nejrůznejší techniky pro odhad stavu a identifikaci parametrů. V závěru jsou zmíněné techniky použity pro odhad stavu a identifikaci parametrů modelu křižovatek na základě dat měřených v centru Prahy.

Detail publikace

Název: Estimation of State and Parameters of Traffic System
Autor: Pecherková, P. ; Homolová, J. ; Duník, J.
Název - česky: Odhad stavu a parametrů matematického modelu dopravního systému
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 9.5.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
Strana: 223 - 228
ISBN: 978-972-8865-83-2
Nakladatel: INSTICC PRESS
Místo vydání: [S.l.]
Datum: 9.5.2007 - 12.5.2007
/ /

Klíčová slova

traffic system, state space model, state estimation, identification, nonlinear filtering

Klíčová slova v češtině

dopravní systém, stavový model, odhad stavu, identifikace, nelineární filtrace

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PecherkovaP_2007_EstimationofState,
 author = {Pecherkov\'{a}, P. and Homolov\'{a}, J. and Dun\'{i}k, J.},
 title = {Estimation of State and Parameters of Traffic System},
 year = {2007},
 publisher = {INSTICC PRESS},
 journal = {Proceedings of the fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics},
 address = {[S.l.]},
 pages = {223-228},
 ISBN = {978-972-8865-83-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PecherkovaP_2007_EstimationofState},
}