Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pecherková Pavla and Flídr Miroslav and Duník Jindřich : Application of Estimation Techniques on Queue Lengths Estimation in Traffic Network . Proceedings of 2008 7th IEEE International Conference on Cybernetic Intelligent Systems, vol. ;, p. 257-262, IEEE, Middlesex, United Kingdom, 2008.

Abstrakt

The paper deals with the application of the state and parameter estimation techniques in the area of traffic control. The most important properties of the traffic system are described and the model of the traffic system, based on the traffic flow conservation principle, is presented. Various estimation and identification techniques are briefly introduced and applied for three types of roads and micro-regions, namely for city ring road, peripheral road, and city centre. Performance of estimation techniques is validated, using the derived models on real and synthetic data coming from Prague, with respect to accuracy and complexity.

Abstrakt v češtině

Článek je věnován využití metod odhadu stavu a parametrů v oblasti dopravního řízení. Nejprve se článek věnuje popisu klíčových vlastností dopravního systému a návrhu dopravního modelu. Pak jsou stručně popsány různé estimační a identifikační metody, které byly využity pro odhad neznámých veličin dopravního modelu. Závěr článku je věnován aplikaci estimačních a identifikačních metod na odhad stavu a parametrů dopravních modelů reprezentujících tři odlišné typy dopravních komunikacích v různých mikroregionech při využití reálných a syntetických dat.

Detail publikace

Název: Application of Estimation Techniques on Queue Lengths Estimation in Traffic Network
Autor: Pecherková Pavla ; Flídr Miroslav ; Duník Jindřich
Název - česky: Využití technik odhadu stavu pro odhad délek kolon v dopravní síti
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 2008 7th IEEE International Conference on Cybernetic Intelligent Systems
Číslo vydání: ;
Strana: 257 - 262
ISBN: 978-1-4244-2914-1
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Middlesex, United Kingdom
Datum: 10.9.2008
2011-03-15 16:21:32 / 2011-03-15 16:21:32 / 1

Klíčová slova

traffic system model, stochastic systems, state estimation, Kalman filtering

Klíčová slova v češtině

model dopravního systému, stochastické systémy, metody odhadu stavu, Kalmanovská filtrace

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PecherkovaPavla_2008_Applicationof,
 author = {Pecherkov\'{a} Pavla and Fl\'{i}dr Miroslav and Dun\'{i}k Jind\v{r}ich},
 title = {Application of Estimation Techniques on Queue Lengths Estimation in Traffic Network},
 year = {2008},
 publisher = {IEEE},
 journal = {Proceedings of 2008 7th IEEE International Conference on Cybernetic Intelligent Systems},
 address = {Middlesex, United Kingdom},
 volume = {;},
 pages = {257-262},
 ISBN = {978-1-4244-2914-1},
 note = {Dopln\v{e}no UT ISI},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PecherkovaPavla_2008_Applicationof},
}