Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pecherková Pavla and Duník Jindřich : Modelling of traffic system with time-variant saturation flow . Proceedings of th 9th International PhD Workshop on Systems and Control, vol. ;, p. 1-6, Jožef Stefan Institute, Izola, Slovenia, 2008.

Abstrakt

This paper deals with a new approach for modelling of time-variant saturation flow and turning movements. Generally, these traffic quantities are considered as timeinvariant in modelling. It emerged that neglecting of timevariant properties of the model quantities can cause significant worsering of the model quality. The new approach determines the value of actual saturation flow on the basis of measurements on two successive detectors. The knowledge of the actual saturation flow allows to determine the actual turning movement as well. The goal of the paper is twofold. First, to describe the traffic model with stress laid on the modelling of the timevariant saturation flow and relation between the saturation flow and turning movements. Second, to use the nonlinear filtering method for estimation of unmeasurable quantities (queue lengths) in the nonlinear traffic model with and without time-variant saturation flow.

Abstrakt v češtině

Článek je věnován modelování dopravního systému za předpokladu časově proměnného saturačního toku a časově proměnných poměrů odbočení. Pozornost je nejprve věnována stanovení modelu popisující časově proměnný saturovaný tok a určení závislosti mezi saturovaným tokem a poměry odbočení. Nově navržené vztahy jsou pak využity v modelu dopravního systému, který je použit v úloze odhadu neměřitelných veličin vyskytujících se v dopravní úloze.

Detail publikace

Název: Modelling of traffic system with time-variant saturation flow
Autor: Pecherková Pavla ; Duník Jindřich
Název - česky: Modelovaní dopravního systému za pomoci časově proměnného saturačního toku
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of th 9th International PhD Workshop on Systems and Control
Číslo vydání: ;
Strana: 1 - 6
ISBN: 978-961-264-003-3
Nakladatel: Jožef Stefan Institute
Místo vydání: Izola, Slovenia
Datum: 3.10.2008
2011-03-15 16:21:32 / 2011-03-15 16:21:32 / 1

Klíčová slova

traffic model, state estimation, identifiation

Klíčová slova v češtině

dopravní model, odhad stavu, identifikace

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PecherkovaPavla_2008_Modellingoftraffic,
 author = {Pecherkov\'{a} Pavla and Dun\'{i}k Jind\v{r}ich},
 title = {Modelling of traffic system with time-variant saturation flow},
 year = {2008},
 publisher = {Jo\v{z}ef Stefan Institute},
 journal = {Proceedings of th 9th International PhD Workshop on Systems and Control},
 address = {Izola, Slovenia},
 volume = {;},
 pages = {1-6},
 ISBN = {978-961-264-003-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PecherkovaPavla_2008_Modellingoftraffic},
}