Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pěchouček, M. and Vokřínek, J. and Bečvář, P. and Hodík, J. and Pospíšil, J. : ExPlanTech: multi-agent framework for production planning, simulation and supply chain management . Multiagent system technologies, Lecture notes in computer science, Vol.3187, p. 287-300, Springer, Berlin, 2004.

Abstrakt

We present a unified multi-agent technology for decision making support in production planning and scheduling, manufacturing simulation in and supply chain management. The technology has been tested on several industrial cases and is used in a daily production planning processes of one important automobile industry supplier in the Czech Republic.

Abstrakt v češtině

Článek představuje multi-agentní technologii pro posporu rozhodování při plánováni a simulaci výroby a řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce. Technologie byla ověřena na několika průmyslových aplikacích a je používána v každodenní praxi několika významných dodavatelů v automobilovém průmyslu v ČR.

Detail publikace

Název: ExPlanTech: multi-agent framework for production planning, simulation and supply chain management
Autor: Pěchouček, M. ; Vokřínek, J. ; Bečvář, P. ; Hodík, J. ; Pospíšil, J.
Název - česky: ExPlanTech: Multiagentní platforma pro plánováni a simulaci výroby a řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 29.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Multiagent system technologies
Edice: Lecture notes in computer science, Vol.3187
Strana: 287 - 300
ISBN: 3-540-23222-2
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin
Datum: 29.9.2004 - 30.9.2004
/ 2008-05-19 13:49:07 /

Klíčová slova

multi-agent systems, production planning, production simulation, supply chain management

Klíčová slova v češtině

multi-agentní systémy, plánování výroby, simulace výroby, řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PechoucekM_2004_ExPlanTech_1,
 author = {P\v{e}chou\v{c}ek, M. and Vok\v{r}\'{i}nek, J. and Be\v{c}v\'{a}\v{r}, P. and Hod\'{i}k, J. and Posp\'{i}\v{s}il, J.},
 title = {ExPlanTech: multi-agent framework for production planning, simulation and supply chain management},
 year = {2004},
 publisher = {Springer},
 journal = {Multiagent system technologies},
 address = {Berlin},
 pages = {287-300},
 ISBN = {3-540-23222-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PechoucekM_2004_ExPlanTech_1},
}