Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pěchouček, M. and Vokřínek, J. and Bečvář, P. : ExPlanTech: multiagent support for manufacturing decision making . IEEE Intelligent Systems, vol. 1, p. 67-74, 2005.

Abstrakt

This article presents and discusses the potential of agent technologies in the manufacturing domain. It reports on the authors' experiences in deploying an open, Foundation for Intelligent Physical Agents-compliant agent-based solution in several industrial applications--namely, planning, simulation, and supply chain management. It primarily discuses and presents multiagent technologies' integration aspects. Besides the state-of-the-art review, the article provides a basic introduction to agent-based systems and lists requirements an application needs to be well suited to an agent-based solution. The articles' key contribution is its presentation of the ExPlanTech multiagent framework and technological architecture. The authors demonstrate the framework's general applicability through several use cases and in pivotal applications.

Abstrakt v češtině

Tento článek prezentuje a diskutuje potenciál agentních technologií v oblasti výroby. Reportuje zkušenosti autorů z vývoje inteligentních agentů pro průmyslové aplikace, zejména plánování, simulace atd.

Detail publikace

Název: ExPlanTech: multiagent support for manufacturing decision making
Autor: Pěchouček, M. ; Vokřínek, J. ; Bečvář, P.
Název - česky: ExPlanTech: multi-agent rámec pro plánování výroby, simulace a podporu řízení
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IEEE Intelligent Systems
Číslo vydání: 1
Strana: 67 - 74
ISBN: 1541-1672
/ 2008-05-19 13:46:45 /

Klíčová slova

multiagent systems, production planning, simulation, supply chain management, system integration

Klíčová slova v češtině

multiagentní systémy, plánování výroby, simulace, řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce, integrace systémů

BibTeX

@ARTICLE{PechoucekM_2005_ExPlanTech,
 author = {P\v{e}chou\v{c}ek, M. and Vok\v{r}\'{i}nek, J. and Be\v{c}v\'{a}\v{r}, P.},
 title = {ExPlanTech: multiagent support for manufacturing decision making},
 year = {2005},
 journal = {IEEE Intelligent Systems},
 volume = {1},
 pages = {67-74},
 ISBN = {1541-1672},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PechoucekM_2005_ExPlanTech},
}