Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pecina, P. and Hajič, J. and Ircing, P. : CLEF 2007 CL-SR Test Collection . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni; Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2007.

Abstrakt

Test collection for evaluation of information retrieval systems, consisting of automatic transcripts of testimonies of the Holocaust witnesses, search topics specified in detail and manually labeled relevant segments. The data of this collection come from the MALACH project and the collection was used for the CL-SR track of the CLEF 2007 evaluation campaign (www.clef-campaign.org).

Abstrakt v češtině

Testovací kolekce pro evaluaci systémů vyhledávání informací složená z automatického přepisu výpovědí svědků holokaustu, podrobně specifikovaných historických témat a manuálně označených relevantních úseků. Data kolekce pochází z projektu Malach a kolekce byla použita v rámci evropského evaluačního fóra CLEF 2007 - CL-SR track (www.clef-campaign.org).

Detail publikace

Název: CLEF 2007 CL-SR Test Collection
Autor: Pecina, P. ; Hajič, J. ; Ircing, P.
Název - česky: CLEF 2007 CL-SR testovací kolekce
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni; Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
/ /

Klíčová slova

information retrieval, test collection

Klíčová slova v češtině

vyhledávání informací, testovací kolekce

BibTeX

@MISC{PecinaP_2007_CLEF2007CL-SRTest,
 author = {Pecina, P. and Haji\v{c}, J. and Ircing, P.},
 title = {CLEF 2007 CL-SR Test Collection},
 year = {2007},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d Z\'{a}pado\v{c}esk\'{e} univerzity v Plzni; Matematicko-fyzik\'{a}ln\'{i} fakulta, Univerzita Karlova v Praze},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PecinaP_2007_CLEF2007CL-SRTest},
}