Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Petr Neduchal and Lukáš Bureš : Systém automatické kontroly semestrálních prací (SAKo) . SVK 2015 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2015.

Další informace


odkaz

Abstrakt

SAKo je systém určený pro snadné odevzdávání a kontrolu semestrálních prací vytvořených v programovacím jazyce python. Systém je založen na technologii server - klient a ke komunikaci využívá HTTP požadavky. Student využívající klient systému SAKo spustí kód pro odevzdávání. Ten nahraje vytvořenou semestrální práci na server, kde je zkontrolována, spuštěna a obodována. Student okamžitě ví počet bodů, které za semestrální práci dostal.

Abstrakt v češtině

SAKo je systém určený pro snadné odevzdávání a kontrolu semestrálních prací vytvořených v programovacím jazyce python. Systém je založen na technologii server - klient a ke komunikaci využívá HTTP požadavky. Student využívající klient systému SAKo spustí kód pro odevzdávání. Ten nahraje vytvořenou semestrální práci na server, kde je zkontrolována, spuštěna a obodována. Student okamžitě ví počet bodů, které za semestrální práci dostal.

Detail publikace

Název: Systém automatické kontroly semestrálních prací (SAKo)
Autor: Petr Neduchal ; Lukáš Bureš
Název - česky: Systém automatické kontroly semestrálních prací (SAKo)
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 21.5.2015
Rok vydání: 2015
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SVK 2015 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Datum: 21.5.2015 - 21.5.2015
/ 2016-05-05 18:25:58 /

Klíčová slova

automatická kontrola, semestrální práce, SAKo, python, http

Klíčová slova v češtině

automatická kontrola, semestrální práce, SAKo, python, http

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PetrNeduchal_2015_Systemautomaticke,
 author = {Petr Neduchal and Luk\'{a}\v{s} Bure\v{s}},
 title = {Syst\'{e}m automatick\'{e} kontroly semestr\'{a}ln\'{i}ch prac\'{i} (SAKo)},
 year = {2015},
 journal = {SVK 2015 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PetrNeduchal_2015_Systemautomaticke},
}