Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Petr Neduchal and Lukáš Bureš : Využití dvourozměrné Fourierovy transformace v úloze zarovnání naskenovaného dokumentu . SVK 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2016.

Další informace


odkaz

Detail publikace

Název: Využití dvourozměrné Fourierovy transformace v úloze zarovnání naskenovaného dokumentu
Autor: Petr Neduchal ; Lukáš Bureš
Název - česky: Využití dvourozměrné Fourierovy transformace v úloze zarovnání naskenovaného dokumentu
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 19.5.2016
Rok vydání: 2016
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SVK 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Datum: 19.5.2016 - 19.5.2016
/ 2016-12-06 08:38:22 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PetrNeduchal_2016_Vyuziti,
 author = {Petr Neduchal and Luk\'{a}\v{s} Bure\v{s}},
 title = {Vyu\v{z}it\'{i} dvourozm\v{e}rn\'{e} Fourierovy transformace v \'{u}loze zarovn\'{a}n\'{i} naskenovan\'{e}ho dokumentu},
 year = {2016},
 journal = {SVK 2016 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PetrNeduchal_2016_Vyuziti},
}