Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pirner Ivan : Segmentace jater z CT pomocí statistických momentů . Studentská vědecká konference, 2011.

Abstrakt

Segmentace jater ze snímků počítačové tomografie je náročná úloha, ve které selhávají běžné přístupy k segmentaci obrazu na základě denzity tkáně nebo hran v ní. Analyzovali jsme histogramy lokálního okolí pixelů, které se nacházejí uvnitř spojité oblasti a na jejím okraji a zjistili jsme, že se rozdělení denzit liší šikmostí (3. centrální moment). Tuto veličinu jsme spočetli pro celý obraz a pomocí prahování tak oddělili spojité plochy od jejich hranic. Pro vizualizaci jsme vytvořili ze segmentace 3D objemový model jater.

Abstrakt v češtině

Segmentace jater ze snímků počítačové tomografie je náročná úloha, ve které selhávají běžné přístupy k segmentaci obrazu na základě denzity tkáně nebo hran v ní. Analyzovali jsme histogramy lokálního okolí pixelů, které se nacházejí uvnitř spojité oblasti a na jejím okraji a zjistili jsme, že se rozdělení denzit liší šikmostí (3. centrální moment). Tuto veličinu jsme spočetli pro celý obraz a pomocí prahování tak oddělili spojité plochy od jejich hranic. Pro vizualizaci jsme vytvořili ze segmentace 3D objemový model jater.

Detail publikace

Název: Segmentace jater z CT pomocí statistických momentů
Autor: Pirner Ivan
Název - česky: Segmentace jater z CT pomocí statistických momentů
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Studentská vědecká konference
/ 2015-09-29 08:40:00 /

Klíčová slova

zpracování obrazu, segmentace, lékařské obrazy, šikmost, počítačové vidění

Klíčová slova v češtině

zpracování obrazu, segmentace, lékařské obrazy, šikmost, počítačové vidění

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PirnerIvan_2011_SegmentacejaterzCT,
 author = {Pirner Ivan},
 title = {Segmentace jater z CT pomoc\'{i} statistick\'{y}ch moment\r{u}},
 year = {2011},
 journal = {Studentsk\'{a} v\v{e}deck\'{a} konference},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PirnerIvan_2011_SegmentacejaterzCT},
}