Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pirner Ivan and Jiřík Miroslav and Železný Miloš : Segmentation of CT arteriography based on combination of segmentation methods . Pattern Recognition and Image Analysis, 2011.

Abstrakt

This paper describes a solution of CT arteriography vessel segmentation using a combination of methods for segmentation of image data. Computer tomography (CT) is one of the most useful approaches for investigating the arterial system and its pathologies. There are three ways for segmenting the vessels from the CT image – manually, fully automatically and with a user interaction. We considered the (semi)automatic approaches, because the manual way is too timeconsuming and humandependent. We used a combination of three segmentation techniques: thresholding, edge detection and region growing. Results of this method were consulted then with a medicine expert. None of these techniques can be used separately, but a combi nation of them brought very good results, which can be used in medicine.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje řešení CT arteriografie - segmentace cév - pomocí kombinace metod pro segmentaci obrazových dat. Počítačová tomografie je jednou z nejpoužívanějších vyšetřovacích technik pro zkoumání cévního systému a jeho patologií. Existují tři hlavní možnosti pro segmentaci - ruční, poloautomatická a plně automatická. Vybrali jsme si poloautomatický koncept, protože ruční segmentace je příliš časově náročná a závislá na konkrétním člověku. Použili jsme kombinaci tří segmentačních technik: prahování, detekce hran a narůstání oblastí. Výsledky této metody byly konzultovány s lékařem-expertem. Žádnou z uvedných technik nelze užít samostatně, avšak jejich kombinace přinesla velmi dobré výsledky, které mohou být dál uplatněny v medicíně.

Detail publikace

Název: Segmentation of CT arteriography based on combination of segmentation methods
Autor: Pirner Ivan ; Jiřík Miroslav ; Železný Miloš
Název - česky: Segmentace CT angiografie založená na kombinaci segmentačních metod
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Pattern Recognition and Image Analysis
ISSN: 1054-6618
/ 2015-09-29 08:26:45 /

Klíčová slova

image processing, segmentation, vessel tree, thresholding, region growing, edge detection

Klíčová slova v češtině

zpracování obrazu, segmentace, cévní strom, prahování, narůstání oblastí, detekce hran

BibTeX

@ARTICLE{PirnerIvan_2011_SegmentationofCT,
 author = {Pirner Ivan and Ji\v{r}\'{i}k Miroslav and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s}},
 title = {Segmentation of CT arteriography based on combination of segmentation methods},
 year = {2011},
 journal = {Pattern Recognition and Image Analysis},
 ISSN = {1054-6618},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PirnerIvan_2011_SegmentationofCT},
}