Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pirner Ivan : Vizualizace cévního systému jater ze snímků CT . Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace, Euroverlag, 2011.

Abstrakt

V této práci zkoumáme možnosti vizualizace cévního systému jater. V první fázi zjišťujeme možnosti pro segmentaci jater z CT a vlastnosti obrazových dat. Na základě analýzy histogramu provádíme klasifikaci pixelů, jejímž výsledkem je segmentace jater. Segmentaci cév pak provádíme standardně prahováním gaussovsky rozostřených dat. Výsledek vizualizujeme jako 3D model cév s průhledným objemovým modelem jater.

Abstrakt v češtině

V této práci zkoumáme možnosti vizualizace cévního systému jater. V první fázi zjišťujeme možnosti pro segmentaci jater z CT a vlastnosti obrazových dat. Na základě analýzy histogramu provádíme klasifikaci pixelů, jejímž výsledkem je segmentace jater. Segmentaci cév pak provádíme standardně prahováním gaussovsky rozostřených dat. Výsledek vizualizujeme jako 3D model cév s průhledným objemovým modelem jater.

Detail publikace

Název: Vizualizace cévního systému jater ze snímků CT
Autor: Pirner Ivan
Název - česky: Vizualizace cévního systému jater ze snímků CT
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace
Nakladatel: Euroverlag
/ 2015-09-29 08:43:48 /

Klíčová slova

zpracování obrazu, 3D vizualizace, segmentace, analýza textury, klasifikátor

Klíčová slova v češtině

zpracování obrazu, 3D vizualizace, segmentace, analýza textury, klasifikátor

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PirnerIvan_2011_Vizualizacecevniho,
 author = {Pirner Ivan},
 title = {Vizualizace c\'{e}vn\'{i}ho syst\'{e}mu jater ze sn\'{i}mk\r{u} CT},
 year = {2011},
 publisher = {Euroverlag},
 journal = {Experiment\'{a}ln\'{i} v\'{y}zkum v medic\'{i}n\v{e} a jeho klinick\'{a} aplikace},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PirnerIvan_2011_Vizualizacecevniho},
}